Zasady dziedziczenia po zmarłym który nie pozostawił testamentu

Sprawa rozdzielenia spadku po osobie zmarłej, która nie pozostawiła po sobie testamentu nie jest wcale tak trudna, jak to się może wydawać. Dokładne zasady rozliczenia spadku w takich sytuacjach określają zapisy tak zwanego dziedziczenia ustawowego. Zasady te są również obowiązujące w sytuacjach, gdy w testamencie rozdzielona jest jedynie część majątku zmarłego.

Ogólne zasady dziedziczenia ustawowego

Jak już żeśmy wspomnieli reguły dziedziczenia ustawowego są stosowane w dwóch sytuacjach.
Jak tłumaczy nasz rozmówca, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych w Ostrowcu: Zasady dziedziczenia ustawowego są stosowane przede wszystkim wtedy, gdy osoba zmarła nie pozostawiła po sobie żadnego testamentu. Reguły te są jednak również obowiązujące wtedy, gdy zmarły wskazał w testamencie jedynie część pozostawionego po sobie majątku. W takich sytuacjach ta część majątku, która nie została rozdzielona również podlega regułom dziedziczenia ustawowego. Reguły te są sztywne i nie pozostawiają żadnego pola do interpretacji i zależą od tego, jak duże jest grono osób bliskich zmarłego.

Kto dziedziczy po zmarłym, który nie zostawił testamentu?

Według zasad dziedziczenia ustawowego po osobie zmarłej w pierwszej kolejności dziedziczą małżonek oraz dzieci. Każda z tych osób ma prawo do otrzymania równej części pozostawionego majątku, z takim zastrzeżeniem, że małżonek musi dostać co najmniej 25 proc. spadku. Bardzo ważnym zastrzeżeniem jest fakt, że prawo do dziedziczenia po zmarłym mają w równym stopniu wszystkie jego dzieci, także dzieci z innych związków oraz dzieci adoptowane.

Sprawa dziedziczenia jest bardziej skomplikowana w sytuacji, gdy jedno z dzieci umarło przez rozdzieleniem spadku. Wtedy do dziedziczenia są także dodane wnuki zmarłego, i otrzymują po równej części spadku przypadającego na zmarłego rodzica.

Śmierć osoby bezdzietnej

Inna sytuacja jest wtedy, gdy osoba zmarła nie miała żadnych dzieci. Wtedy prawo do podziału spadku i dziedziczenia otrzymują również rodzice zmarłego oraz rodzeństwo. W takich sytuacjach małżonek zmarłego dostaje połowę pozostawionego majątku. Pozostała część spadku jest dzielona następująco: każdy z rodziców zmarłego otrzymuje po 1/8 pozostawionego majątku (jeżeli jedno z rodziców nie żyje, to drugie otrzymuje jego połowę, a druga połowa jest rozdzielana pomiędzy rodzeństwem), a pozostała część jest dzielona po równo pomiędzy braci i siostry.

2017-07-24 09:48

Inne artykuły