Typy instalacji fotowoltaicznych

Wraz z rosnącą świadomością na temat ochrony środowiska oraz oszczędnego gospodarowania energią, coraz większą popularnością cieszą się w Polsce technologie pozwalające wykorzystać odnawialne źródła energii. Jedną z nich jest fotowoltaika, dzięki której możemy przekształcać promieniowanie słoneczne na prąd elektryczny zasilający nasze gospodarstwo domowe. Instalacje tej kategorii dzielimy na dwa typy: on-grid oraz off-grid. Czym się one różnią?

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Każda instalacja fotowoltaiczna – niezależnie od tego, do jakiego rodzaju się zalicza – zbudowana jest z kilku kluczowych elementów. Są to:

  • Panele fotowoltaiczne – czyli serce całego układu. Zbudowane są one z ogniw krzemowych, które pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarzają energię elektryczną.
  • Inwerter falownik – jest niezbędny do tego, by energia wytworzona w panelach mogła zostać wykorzystana do zasilenia urządzeń domowych. Jego zadaniem jest przekształcanie prądy stałego płynącego z paneli na prąd zmienny, pobierany przez sprzęty elektryczne.
  • Akumulatory – ich zadaniem jest magazynowanie nadwyżki wytworzonej energii.

Ponadto instalacje wyposażone są w zabezpieczenia i regulatory, kontrolujące pracę całego układu.

Instalacje on-grid

To podstawowy, najczęściej stosowany na świecie rodzaj instalacji fotowoltaicznych. Zaliczamy do niego wszystkie systemy, które zostały podłączone do lokalnej sieci energetycznej. Takie rozwiązanie ma kilka plusów.

Po pierwsze, dostawy energii elektrycznej nie są uzależnione wyłączenie od instalacji, której wydajność uzależniona jest m.in. od warunków pogodowych – mówi przedstawiciel firmy ABC Energia - Jeśli panele fotowoltaiczne nie są w stanie wyprodukować dość energii, by pokryć zapotrzebowanie domostwa, istnieje możliwość pobrania jej z sieci. Po drugie – rozwiązanie to daje możliwość sprzedaży wyprodukowanego nadmiaru energii. W tym celu instalacja musi być wyposażona w licznik wytworzonej energii.

Instalacje off-grid

Instalacje off-grid skonstruowane są w podobnych sposób do instalacji on-grid. Kluczową różnicą jest brak połączenia z zewnętrzną siecią energetyczną. W związku z tym posiadacze takich instalacji nie mają możliwości sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii, może być ona jednak magazynowana w akumulatorach i wykorzystywana w razie zwiększonego zapotrzebowania. Instalacje off-grid wykorzystywane są stosunkowo rzadko, między innymi w sytuacjach, gdy podłączenie budynku do sieci energetycznej jest niemożliwe lub wiąże się ze zbyt wysokimi kosztami (np. kiedy budynek położony jest w górach).

2019-08-07 07:43

Inne artykuły