Jak wykonać izolację w systemach HVAC?

HVAC to skrót od angielskiego heating, ventilation, air conditioning – a więc branża inżynierii sanitarnej, która zajmuje się ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. Systemy HVAC powinny sprawiać, by obsługiwane przez nie budynki były bezpiecznym, zdrowym i komfortowym miejscem do życia i pracy. Właściwa izolacja systemów HVAC pozwala dostarczyć użytkownikom obiektu maksimum korzyści przy minimalnym zużyciu energii. Dzięki właściwej izolacji systemy nie wymagają dodatkowo zbyt częstej konserwacji. Co warto wiedzieć o izolacjach systemów HVAC?

Właściwy opór cieplny, zabezpieczenie przed kondensacją wilgoci, akustyka

Jednym z zadań izolacji w systemach HVAC jest zapobieganie niekorzystnemu, zbędnemu przepływowi ciepła – by było to możliwe, izolacja powinna być zaprojektowana z materiału o niskiej przewodności cieplnej, a więc na przykład wełny kamiennej. Izolację projektujemy z materiału, który zapewnia optymalną izolację cieplną w szerokim zakresie temperatur. Izolacja musi zachowywać swój kształt, wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie etc. przy pracy urządzeń, czy instalacji. Dodatkowo izolacje powinny charakteryzować się odpornością ogniową, a często też chronić zaizolowane powierzchnie przed wilgocią (dotyczy to przede wszystkim powierzchni metalowych, na których z czasem mogłaby się pojawić rdza). W tym celu tworzy się tzw. płaszcz, który zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni izolowanych elementów. Materiał izolacji musi być więc również materiałem hydrofobowym i niehigroskopijnym. Izolacje, o których mowa, wykorzystywane są między innymi w instalacjach wody ciepłej, wody zimnej, w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych, czy wentylacyjnych. Te ostatnie mogą generować sporo hałasu, w związku z czym izolacja systemów HVAC powinna także stanowić dobrą izolację akustyczną.

Zyski z  zastosowania właściwej izolacji w systemach HVAC

Jak mówi nam przedstawiciel firmy IzoSerwis z Tuliszkowa, gdy projektujemy izolacje w systemach HVAC, zależy nam na uzyskaniu maksymalnej wydajności energetycznej budynków.

W nowoczesnym budownictwie wentylacja i klimatyzacja mogą zużywać nawet ponad 30% energii grzewczej – dotyczy to także budynków mieszkalnych. Właściwe izolacje w systemie HVAC (których średni koszt to około 5-10% całego systemu) może rzeczywiście ograniczyć zużycie sporej części tej energii, a to owocuje obniżeniem kosztów eksploatacji obiektu. Izolowane są na przykład: rurociągi zimnej wody, rurociągi ciepłej wody, kominy, kominki, urządzenia wentylacyjne, przejścia rur przez przegrody, rurociągi instalacji wodno-kanalizacyjne, rurociągi kanalizacji ściekowych, kanały powietrzne itd.

2019-03-14 10:28

Inne artykuły