Zarządcy wspólnot mieszkaniowych. Kompetencje i uprawnienia

Bardzo często zdarza się, że lokatorzy zaliczani do konkretnej wspólnoty mieszkaniowej zamiennie używają dwóch pojęć – zarząd oraz zarządca wspólnoty. Wydaje się, że nie jest to duża pomyłka, jedna oba te pojęcia zdecydowanie się od siebie różnią. Czym jest zarząd a kim zarządca wspólnoty mieszkaniowej? Sprawdź kompetencje i uprawnienia, jakie im przysługują.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej – podstawowe informacje

Każda wspólnota mieszkaniowa musi mieć przydzielonego swojego zarządcę lub zarząd, który będzie dbał o efektywne zarządzanie i utrzymywanie dobrego stanu otoczenia budynku. Dla przykładu, jeżeli dane osiedle złożone jest z więcej niż siedmiu lokali, musi posiadać zarząd – zgodnie z ustawą o własności lokali. W jego skład wchodzą właściciele lokali danej wspólnoty lub też osoby z zewnątrz. Należy przy tym pamiętać, że praca w charakterze członka zarządu wymaga między innymi:

  • posiadania dużej ilości wolnego czasu,
  • znajomości przepisów prawa,
  • posiadania odpowiednich umiejętności zarządzania.

Zarządca wspólnoty – kim dokładnie jest?

Pojęcie zarządcy wspólnoty bardzo często kojarzone jest z jedną osobą. Oczywiście może to być jedna osoba, ale równie często zadanie to wykonywane jest przez konkretną firmę. Należy jednak pamiętać, że tytułem zarządcy danej nieruchomości nie może posługiwać się każdy. Do posługiwania się tym określenie dopuszcza się wyłącznie osoby, które po zdaniu stosownych egzaminów zostały wpisane na ogólnopolską listę zarządców nieruchomościami. Broker z agencji Domena Nieruchomości Wigłasz sp. z o.o. wyjaśnia:

Rejestr osób z odpowiednimi uprawnieniami prowadzony jest przed Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zarządca posiadający tego typu uprawnienia odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie danego budynku lub budynków – zarówno od strony formalnej, jak i pod względem codziennej opieki technicznej – dodaje.

Do obowiązków takiej osoby należy prowadzenie dokumentacji budynków, kontrolowanie ich stanu technicznego, decydowanie o ewentualnych remontach czy inwestycjach.

Kto powinien pełnić funkcję zarządcy wspólnoty mieszkaniowej?

Wiele wspólnot wciąż ma obawy przed zatrudnieniem profesjonalnej firmy zajmującej się zarządzaniem budynkami lub specjalisty z odpowiednimi kwalifikacjami i tytułem. Jednak najważniejszym argumentem przemawiającym za tego typu rozwiązaniem jest odpowiednie doświadczenie firmy lub dyplomowanego zarządcy. Osoba taka doskonale zna swoje obowiązki, które nakładane są przez polskie prawo.

Obecnie znalezienie dobrego zarządcy budynku jest znacznie łatwiejsze niż zebranie kilku członków zarządu spośród danej wspólnoty. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to łatwy zawód. Pełniąc tę funkcję, konieczne jest poświęcenie ogromu swojego czasu, czy ciągłe doszkalanie się, między innymi z zakresu prawa budowlanego.

2019-09-11 13:33

Inne artykuły