Wentylacja i jej znaczenie w magazynowaniu ziarna i nasiennictwie

Wartość nasion magazynowanych w silosach jest zazwyczaj znacznie wyższa niż konstrukcji i wyposażenia nawet dobrej klasy silosu. Dlatego inwestując w magazyn zbożowy, trzeba pamiętać również o urządzeniach pozwalających kontrolować parametry przechowywanego plonu, a tym samym dbać o jego wysoką jakość.

Temperatura i wilgotność

Podstawowe parametry, które mają wpływ na przechowywane materiały to ich temperatura oraz ich wilgotność. Oba te czynniki mają decydujący wpływ na długość okresu, w którym można bezpiecznie przechowywać ziarno. W przypadku temperatury ziarna na poziomie 5 stopni Celsjusza i wilgotności 14% można je przechowywać przez 2,5 roku, a ziarno o temperaturze 15 stopni i wilgotności 16% już tylko około trzech miesięcy. Im wyższa temperatura i większa wilgotność, tym lepsze warunki do namnażania szkodników i mikroorganizmów, a co za tym idzie, oznacza to niższą jakość ziarna.

Wentylacja silosu i regularna kontrola

Silos zbożowy powinien mieć zamontowany system wentylacji, który zapewni aktywne przewietrzanie surowca w trakcie przechowywania. Wtłaczane powietrze wentylatorem przechodzi przez całą warstwę i opuszcza silos wywietrznikami w dachu. W zależności od budowy silosu możemy realizować następujące sposoby wentylacji ziarna:

  • magazynować suche ziarna i okresowo je przewietrzać,
  • schładzać ziarno suche lub prawie suche do temp. 5-10°C,
  • suszyć ziarno wilgotne i mokre.

Najlepsze warunki do aktywnej wentylacji powietrzem atmosferycznym występują we wrześniu i październiku. Latem chłodzenie jest możliwe tylko nocą. Silosy zbożowe należy systematycznie kontrolować, szczególnie w okresie występowania wysokich temperatur.

Możemy także zainwestować w rozwiązania, które stale kontrolują temperaturę, utrzymują odpowiednia wilgotność, zapewniają nagrzewanie silosu oraz jego wietrzenie. Wszystkim tym musi zarządzać sprawny system, intuicyjny i prosty w obsłudze. Jak mówi ekspert z firmy ZUPTOR:

Rozwinięte systemy kontroli w czasie rzeczywistym rejestrują temperaturę surowca, temperaturę i wilgotność powietrza otaczającego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych granic mogą za pośrednictwem dodatkowych modułów inicjować włączenie systemu aktywnej wentylacji czy alarmowego powiadamiania obsługi. Zagwarantuje to, że nie dojdzie do rozpoczęcia gnicia ziarna lub procesu fermentacji”.

2020-04-16 10:18

Inne artykuły