Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem – najpopularniejsze rozwiązanie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem to najpopularniejsze rozwiązanie nie bez powodu – to skuteczne oczyszczalnie przyjazne środowisku. Nowoczesne oczyszczalnie wiodących producentów wykonywane są w postaci cienkościennych zbiorników z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym w kształcie cylindra. W naszym artykule omówimy, jak zbudowany jest taki system i w jaki sposób działa.

Budowa i zasady działania

Ogólne zasady działania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem są zawsze takie same, jednak poszczególne rozwiązania różnych producentów mogą się od siebie nieco różnić, dlatego w naszym artykule przyjrzymy się bliżej konkretnej oczyszczalni firmy EKO-BIO Oczyszczalnie z Bukowca. Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków EKO-BIO składa się z kilku głównych elementów. Pierwszym z nich jest komora denitryfikacji, która pełni rolę osadnika gnilnego. Produkty fermentacji osiadają tu na dnie w postaci osadu. Dalej ścieki trafiają do komory nitryfikacji, gdzie następuje tlenowy proces oczyszczania ścieków. Bakterie tlenowe różnorodnych szczepów namnażają się tu na pływających swobodnie elementach z tworzywa sztucznego. Gdy warstwa flory bakteryjnej jest odpowiednio gruba, odrywa się ona od podłoża i następnie z przepracowanym już osadem czynnym przedostaje się do kolejnej komory, nazywanej komorą osadu wtórnego. Stamtąd zawracana jest za pomocą specjalnej pompy mamutowej do komory denitryfikacji, gdzie opada w postaci osadu. Cały proces wspomaga się przez dozowanie powietrza z dmuchawy membranowej. Fachowcy nazywają to „odmładzaniem” pracującej flory bakteryjnej. Właściwym dozowaniem powietrza zarządza sterownik. Po oczyszczeniu ścieki mogą być wyprowadzane do wód płynących lub po prostu do gruntu przez drenaże rozsączające, czy rozsączające tunele. Drenaże rozsączające są rozwiązaniem najpopularniejszym, o czym wspomnieliśmy już we wstępie.

Skuteczność drenażu rozsączającego

O skuteczności drenażu rozsączającego decyduje rodzaj gruntów oraz wartość obciążenia hydraulicznego. Najlepszymi odbiornikami oczyszczonych ścieków są grunty o dobrej przepuszczalności, czyli przede wszystkim grunty piaskowe. Określenie rodzaju gruntu jest więc podstawowym kryterium stosowania omawianej metody. Drenaże rozsączające nie powinny być stosowane w przypadku gruntów spoistych, które są słabo przepuszczalne, jak grunty gliniaste, ponieważ nie będą one funkcjonowały prawidłowo. Możliwa jest jednak wymiana gruntu lub zastosowanie mieszanki gruntu rodzimego z odpowiednim dodatkiem piasku, lub żwiru. Konieczne jest także sprawdzenie położenia poziomu wód gruntowych oraz zakresu wahań położenia zwierciadła wody. System przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem z jednej strony jest rozwiązaniem prostym, a z drugiej strony do jej instalacji konieczna jest pomoc fachowców. Nie jest to jednak minus, ponieważ dobre firmy oferują swoje wsparcie techniczne przy samodzielnym montażu, przy czym montaż samodzielny przeprowadzony według wskazówek producenta nie powoduje utraty gwarancji, a to bez wątpienia duży atut.

2018-10-31 12:01

Inne artykuły