Podstawowe oznakowania BHP

Oznakowanie BHP to wszelkie znaki umieszczane w pomieszczeniach, które mają za zadanie zwiększanie bezpieczeństwa, ułatwianie orientacji i ewakuacji podczas niebezpiecznych sytuacji w miejscach użyteczności publicznej i zakładach pracy. Wzory i zasady stosowania tych znaków regulują normy krajowe i międzynarodowe. Za ich umieszczanie odpowiedzialni są pracodawcy oraz właściciele lub zarządcy budynków

W razie niebezpieczeństwa

W związku z różnymi konstrukcjami budynków, w każdym z nich drogi ewakuacyjne wyglądają inaczej. Oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych pełnią niezwykle ważną funkcję także w tych miejscach, w których grupa przebywających osób zmienia się, a przebywającym nie są znane zasady ewakuacji w budynku czy jego architektura. Mowa np. o budynkach użyteczności publicznej, centrach handlowych, szpitalach, gdzie interesanci, klienci, odwiedzający nie przebywają stale.

Oznakowaniu podlegają przede wszystkim miejsca, w których mogłyby wystąpić wątpliwości, jak przebiega droga ewakuacyjna. Oznakowanie umieszcza się tak, aby były widoczne z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej.

Znaki ochrony pożarowej stosuje się w dwóch celach. Pierwszy to cel ostrzegawczy – znak  ma przestrzegać przed zachowaniem, które może spowodować zagrożenie pożarem w miejscu, gdzie się znajduje. Drugi cel znaków ochrony pożarowej, to wskazywanie, gdzie w razie pożaru znajduje się niezbędny sprzęt gaśniczy i alarmowy.

Kolejna grupa to znaki informujące o wszelkich zagrożeniach, jakie występują w miejscu pracy i które pracodawca ma obowiązek umieszczać tam, gdzie zagrożenie można zlikwidować przy pomocy środków ochronnych. Znaki te można podzielić na znaki: zakazu, ostrzegawcze, nakazu i informacyjne.

Znaki informujące

Wśród oznakowania BHP na uwagę zasługują także te znaki, które nie są związane bezpośrednio z zagrożeniem życia lub zdrowia, ale zdecydowanie ułatwiają funkcjonowanie w miejscu pracy czy użyteczności publicznej. Jak mówi ekspert ze sklepu Mado z szerokim asortymentem artykułów BHP:

Odpowiednie oznakowanie budynku pozwoli na szybkie odnalezienie windy, toalety, szatni czy wyjścia na parking. W szerokiej ofercie oznakowania są także znaki informujące o przeznaczeniu danego miejsca, napisy na drzwi, szafki, urządzenia. Istnieje wiele wygodnych form aplikacji, w tym oznaczenia z folii samoprzylepnej, które nie wymagają wiercenia otworów.

W budynkach powinny znajdować się także instrukcje BHP, które umożliwiają czytelne poinformowanie o sposobie stosowania środków ochrony czy postępowaniu w razie zagrożenia.

Ważne, aby oznakowanie umieszczone było w widocznych miejscach, należy też zwrócić uwagę na ich usytuowanie w stosunku do źródeł światła. W przypadku znaków fotoluminescencyjnych należy je umieszczać jak najbliżej źródła światła, aby zapewnić ich dostateczną luminancję. Wszelki dokładne informacje dotyczące stosowania tych znaków regulują normy krajowe i międzynarodowe.

2019-08-13 12:53

Inne artykuły