Opiekun medyczny - zawód z przyszłością

Z roku na rok obserwować można spadający przyrost naturalny, zarówno w naszym kraju, jak i w całej Europie. Stan ten powoduje, że w najbliższych latach pewne zawody staną się bardziej intratne, a ich przedstawiciele będą najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku. Jednym z nich jest zawód opiekuna medycznego.

Potrzeba opieki

Zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym wciąż rośnie. Niestety, nie idzie z tym w parze zainteresowanie zdobywaniem kwalifikacji uprawniających do ich wykonywania. Opieką takich osób zwykle zajmują się pielęgniarki, a ich na rynku pracy rokrocznie pojawia się coraz mniej. Sytuacja ta stwarza potrzebę kształcenia pracowników, którzy będą mogły pomagać osobom niesamodzielnym. Zawodem będącym odpowiedzią na tę potrzebę jest opiekun medyczny.

-Opiekun medyczny to zawód należący do branży medycznej, a w tej ciągle zachodzą zmiany wynikające z aktualnych potrzeb społeczeństwa. Już teraz potrzebni są kompetentni opiekunowie świadczący usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze i higieniczne wobec osób, które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Jako, że nasze społeczeństwo się starzeje, to w kolejnych latach zapotrzebowanie na tego typu pracowników będzie wzrastać – przekonuje ekspert reprezentujący Szkoły STM, w których ofercie edukacyjnej jest m.in. kierunek Opiekun Medyczny.

Kim jest opiekun medyczny

Opiekun medyczny jest osobą pomagającą chorej i niesamodzielnej osobie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Jego zadaniem jest rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osób w różnych stopniach zaawansowania choroby i w różnym wieku. Co więcej, opiekun medyczny asystuje personelowi medycznemu przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej, jednocześnie wspierając podopiecznego.

Zawód opiekuna medycznego jest stosunkowo nowy (pojawił się w 2008 roku). Został objęty klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dn. 17 maja 2010 r.).

Warto zaznaczyć, że opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Z tego powodu, aby go wykonywać, konieczne jest posiadanie odpowiednich kompetencji społecznych i personalnych, takich jak:

  • bardzo dobre zdolności komunikacyjne,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • empatia,
  • odpowiedzialność.

Kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu opiekuna medycznego otrzymuje się po zdaniu egzaminu zawodowego.

2017-07-27 07:11

Inne artykuły