Odszkodowania medyczne. Zasady przyznawania

Błędy w sztuce medycznej zdarzają się coraz częściej. Każdy pacjent, który został poszkodowany w wyniku błędu lekarskiego, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za m.in. poniesiony uszczerbek na zdrowiu, trwałe kalectwo, a także śmierć bliskiej osoby. Sprawdź, w takich sytuacjach można ubiegać się o odszkodowania medyczne i jakie są zasady ich przyznawania.

Odszkodowanie medyczne – kto ponosi odpowiedzialność?

Aby mogło zostać przyznane odszkodowanie medyczne, konieczne jest ustalenie winnego. Wymaga to cierpliwości pacjenta i jego rodziny oraz ponownego przeżywania poniesionych krzywd, jednak całym procesem mogą zająć się prawnicy, którzy służą nie tylko poradą prawną, ale także niezbędnym wsparciem w trudnych sytuacjach.

Wiele osób obawia się przegranej walki ze szpitalem i rezygnuje z dochodzenia swoich praw. Jest to ogromny błąd, bo za poniesiony uszczerbek na zdrowiu, niepotrzebny ból, cierpienie psychiczne czy śmierć bliskiej osoby należy się odpowiednio wysokie odszkodowanie medyczne. Nie można obawiać się procedury, ewentualnych problemów ze strony winnego lekarza oraz innego pracownika szpitala, przychodni lub prywatnej kliniki.

Błąd medyczny może zaważyć na dalszym życiu. Nie zawsze jest wynikiem np. braku doświadczenia oraz niedopełnienia obowiązków i może wiązać się też z fatalnym w skutkach zbiegiem okoliczności, jednak zawsze wymaga zadośćuczynienia nie tylko w formie jednorazowo wypłaconego odszkodowania, ale czasami także comiesięcznej renty – wyjaśnia ekspert Kancelarii Adwokackiej Dr Beata Bieniek z Zabrza.

Zasady przyznawania odszkodowań medycznych

Kwota odszkodowania medycznego musi rekompensować poniesioną krzywdę, jednak nie ma możliwości, aby osoba poszkodowana (lub jej rodzina np. rodzice dziecka, które w wyniku błędu lekarskiego stało się kaleką) mogła zażądać więcej niż 100 tysięcy złotych. Inne przepisy dotyczą odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, o które mogą ubiegać się spadkobiercy – w tym przypadku maksymalna kwota żądanego odszkodowania nie może przekraczać kwoty 300 tysięcy złotych.

Warto pamiętać, że dochodzenie swoich praw może być trudne. Dlatego warto skorzystać z usług prawnika, który pomoże przygotować i złożyć niezbędne dokumenty przed specjalną Komisją oraz będzie nadzorował proces przebiegu całej procedury.  Po złożeniu wniosku o odszkodowanie Komisja ma 4 miesiące na zbadanie sprawy i orzeczenie, czy faktycznie doszło do błędu lekarskiego. Jeżeli miał on miejsce, pacjent otrzyma propozycję kwoty, jaka może mu zostać wypłacona w ramach odszkodowania. Nie każde postępowanie w sprawie odszkodowania medycznego kończy się przyjęciem odszkodowania zaproponowanego przez ubezpieczyciela szpitala i niektóre ze spraw kończą się w sądzie.

2019-07-25 11:50

Inne artykuły