Na czym polega zjawisko termowizji?

Zjawisko termowizji opiera się na wykryciu, rejestracji, a następnie wizualizacji promieniowania podczerwonego. Powszechnie wykorzystywane jest w wielu dziedzinach nauki i techniki oraz w różnych branżach przemysłowych. Pozwala bowiem na skuteczne wykrycie i zaobserwowanie obiektów, których oko ludzkie nie jest w stanie dostrzec. Jak dokładnie przebiega taki proces i gdzie znajduje swoje zastosowanie?

Krótka historia termowizji

Promieniowanie podczerwone po raz pierwszy opisał William Herschel w 1800 roku. Angielski astronom zaobserwował je w trakcie przeprowadzanego przez siebie eksperymentu z różnokolorowymi filtrami optycznymi. Filtry te miały pomóc z utrudniającym mu obserwacje astronomiczne promieniowaniem słonecznym.

W trakcie obserwacji z wykorzystaniem filtru czerwonego sir William odnotował, że widmo promieniowania słonecznego sięga dużo dalej niż nasz wzrok. A możliwa do zaobserwowania czerwień przylega właśnie do tego niewidzialnego obszaru promieniowania. Herschel poprzestał jednak na tych wnioskach, a samo promieniowanie zostało nazwane podczerwonym dopiero wiele lat po jego odkryciu.

Promieniowanie podczerwone emituje każdy obiekt, którego temperatura osiąga wartość wyższą niż -273, 15°C, określaną jako zero bezwzględne. Zjawisko termowizji pozwala je uchwycić i uczynić widocznym. W praktyce możliwość ta została wykorzystana po raz pierwszy podczas działań zbrojnych w trakcie I wojny światowej. Na powszechne zastosowanie efektów pracy naukowców musiano jednak czekać jeszcze kilkadziesiąt lat. Badania nad termowizją objęte były wówczas klauzulą tajności i stanowiły tajemnicę wojskową.

Kamera termowizyjna

Szczęśliwie w latach 50. XX wieku sytuacja uległa zmianie i zjawisko termowizji zaczęto powszechnie wykorzystywać w wielu urządzeniach o charakterze cywilnym, które znajdują swoje zastosowanie w różnych dziedzinach nauki oraz różnych branżach przemysłowych.

Jak wyjaśnia ekspert, nasz rozmówca z firmy Atline, która dostarcza nowoczesnych rozwiązań z zakresu ochrony, a w tym m.in. wysokiej jakości kamery termowizyjne:

Doskonały przykład stanowią kamery termowizyjne, których działanie, w zależności od modelu, opiera się na systemie specjalnych detektorów mikrobolometrycznych, zdolnych do wykrywania ciepła emitowanego przez obiekty. Dzięki nim urządzenia te są w stanie zarejestrować obrazy, których my nie mamy absolutnej możliwości zobaczyć. Świetnie sprawdzają się szczególnie w ciemnościach, kiedy wychwytują kontrast między ciepłem emitowanym przez obiekt a temperaturą otoczenia. Warto jeszcze dodać, że współczesne systemy termowizji bardzo skutecznie wykrywają intruza, bez względu na panujące aktualnie warunki atmosferyczne czy poziom oświetlenia danego terenu.

Pierwsza kamera termowizyjna została skonstruowana w 1960 roku i w niczym nie przypominała dostępnych obecnie urządzeń. Osiągała ogromne rozmiary i mocno nagrzewała się podczas pracy, co niosło ze sobą konieczność chłodzenia jej przy użyciu ciekłego azotu. Dziś kamery termowizyjne są nieustannie udoskonalane i dostępne dla każdego, a proste modele nie wymagają już dodatkowego chłodzenia. Profesjonalni producenci oferują zaś wiele ich modeli i rozmiarów.

2019-09-16 09:43

Inne artykuły