Na czym polega spedycja towarów?

W dzisiejszych czasach wiele firm pragnie poszerzyć swoją działalność. Inne powstają z myślą o tym, aby zaraz po skończonej produkcji eksportować swoje towary do innych państw. Wiąże się to na pewno z tym, że w Polsce koszty ich wytwarzania są tańsze, ale za granicą można je sprzedać za większą kwotę. Jednak decydując się na tego typu działalność, trzeba na początku dowiedzieć się, czym jest spedycja towarów i na czym ona tak naprawdę polega.

Firmy spedycyjne

Na rynku istnieje wiele firm, które specjalizują się w organizowaniu przewozu towarów. Tym właśnie w wielkim skrócie jest spedycja. Można wyróżnić jej dwa rodzaje - handlową oraz czynnościową. Na pierwszą decydują się przedsiębiorcy, którzy chcą zlecić komuś dystrybucję swoich towarów. Druga natomiast skupia się na funkcji przewoźnika, który dba o to, aby ładunek dotarł do celu bez żadnych przeszkód. Niektóre firmy są jednocześnie także agencjami celnymi, jak Net-Cargo. Dzięki temu łączą w sobie funkcjonalność obu placówek - przedsiębiorca, chcący zlecić transport towarów, nie musi wtedy zatrudniać dwóch osobnych firm.

Czym jest spedycja towarów?

Oczywiście w skład tego procesu nie wchodzi jedynie transport ładunku. Jest to szereg czynności, które umownie dzieli się na te wykonywane przez spedytora, czyli spedycję właściwą, oraz te, które są jedynie organizowane przez spedytora. Spedycja właściwa zaczyna się od przyjęcia zlecenia. To zleceniobiorca zajmuje się wyborem odpowiedniego środka transportu, a następnie zawarciem umowy. Kolejny krok to odbiór przesyłki od nadawcy i jej odpowiednie zabezpieczenie. Gotowa przesyłka zostaje nadana zaraz po sporządzeniu dokumentacji transportowej. Po dotarciu do celu spedytor ma za zadanie odbiór przesyłki i jej dokumentacji, a następnie przejście przez odprawę celną i przekazanie przesyłki odbiorcy.

Firma, odpowiadająca za transport przesyłki, jest jednocześnie odpowiedzialna za jej należyte zabezpieczenie oraz przewóz, załadunek, wyładunek czy przeładunek z jednego środka transportu do drugiego. Podczas transportu może zajść konieczność składowania przesyłki czy przeprowadzenia cesji praw do niej - są to czynności dodatkowe, których może podjąć się firma po konsultacji z klientem.

Istnieje rozróżnienie na spedytora czystego oraz mieszanego. Ten pierwszy zajmuje się jedynie spedycją właściwą, podczas gdy obowiązki drugiego to także czynności dodatkowo i te wiążące się z przemieszczeniem towarów. Net-Cargo jest więc spedytorem mieszanym, ponieważ oferuje także usługi związane z magazynowaniem towarów. Decydując się na skorzystanie z firmy spedycyjnej trzeba zwrócić uwagę na jej opinię wśród byłych i obecnych klientów oraz doświadczenie. Dla klienta nie powinno liczyć się to, jaką drogą i metodą zostanie przetransportowana jego przesyłka, a to, aby podczas czynności związanych z jej transportem wszystko odbywało się szybko i z zachowaniem należytego bezpieczeństwa.

2015-11-25 14:29

Inne artykuły