Na czym polega drenaż pionowy?

Stosowanie właściwie dobranych odwodnień pomaga w efektywnym stabilizowaniu gruntu. Jedną z najlepszych metod uzyskiwania odpowiednich rezultatów jest wykonywanie drenaży pionowych. Dzięki nim można sprawnie odprowadzać wodę z terenu, na którym będą wznoszone różnego typu budowle, które wymagają przygotowania nasypów ziemnych. Instalowanie odwodnień wspomaga łatwe odprowadzanie wód gruntowych, a używana technologia nie generuje wysokich kosztów.

Dlaczego drenaże pionowe są potrzebne?

Przygotowanie terenu do prowadzenia inwestycji budowlanej wymaga zapewnienia odpowiedniej nośności i stabilności gruntu. W sytuacji, gdy podłoże zawiera sporą ilość wód gruntowych, jest ono podatne na przemieszczenia, które zagrażają przygotowywanym konstrukcjom. Metodą zwiększenia tempa osiadania ziemi, a zarazem odpowiedniego jej zagęszczenia jest zadbanie o możliwość szybkiego i efektywnego odprowadzania wody.

Dzięki założeniu odpowiednio rozmieszczonych drenów woda z gruntu może odpływać o wiele sprawniej, ponieważ droga, którą musi przebyć do drenu, jest znacznie skrócona, niż w sytuacji, gdy miałaby być odprowadzona w sposób naturalny, przesiąkając do niżej położonych warstw oraz kierując się ku powierzchni.

Dreny pionowe sprawdzają się szczególnie dobrze w przypadku warstw składających się z gruntu charakteryzującego się wysoką porowatością. Podłoże takie ma wysoką ściśliwość, co sprawia, że pod obciążeniem może osiadać wskutek wypychania wody i zamykania się pustek. W przypadku jednak, gdy grunt ma niewielką przepuszczalność, odpływ wody jest utrudniony, a jej ciśnienie rośnie. Może to prowadzić do groźnego zjawiska przemieszczenia się warstwy gruntu – tłumaczy specjalista z firmy KDM, która oferuje sprzęt do działań geotechnicznych, hydrotechniki i głębokiego fundamentowania.

Na tego rodzaju zagrożenia podatne są szczególnie grunty składające się z warstw gliny, iłu czy rozmaitych gruntów organicznych, w tym torfu.

Jak działa drenaż pionowy?

Drenaż pionowy to materiał o dużej przepuszczalności wprowadzony w szczelinę wykonaną w podłożu. Tradycyjnie w takich przypadkach stosowano otwory wypełniane piaskiem. O wiele bardziej praktyczne jest jednak korzystanie z różnych rodzajów geowłóknin. Są one instalowane w gruncie przy pomocy sprzętu przeznaczonego do montażu drenażu pionowego, który wciska je w podłoże, w razie potrzeby używając mechanizmu wibracyjnego.

Zakładany dren ma postać taśmy, która jest zbudowana z gwarantującego zachowanie odpowiedniego kształtu rdzenia z tworzywa sztucznego. Jest ono otoczone syntetyczną geowłókniną, do której przesiąka woda gruntowa. Jeśli drenowanie terenu ma być dodatkowo przyspieszone, często jest on dodatkowo obciążany, usypywaną specjalnie konstrukcją ziemną.

Drenaże pionowe są zazwyczaj wykorzystywane w budownictwie liniowym, przy budowie linii kolejowych czy dróg. Najczęściej okazują się niezbędne tam, gdzie są przewidywane konstrukcje wywierające szczególnie duży nacisk na grunt – nasypy pod drogi, tory czy wiadukty. Drenaże pionowe mogą być stosowane również w budownictwie kubaturowym, jednak takie obiekty stosunkowo rzadko powstają na gruntach wymagających tego rodzaju działań.

2020-02-09 08:24

Inne artykuły