Kąt nachylenia dachu. Od czego zależy?

O wyglądzie i walorach użytkowych budynku decyduje wiele różnych czynników. Zwykle na pierwszym miejscu wymienia się wielkość powierzchni użytkowej oraz ilość kondygnacji, jednak liczą się również inne, rzadziej brane pod uwagę czynniki. Jednym z nich jest kąt nachylenia dachu. Wbrew pozorom ma on duże znaczenie nie tylko dla wygodnego korzystania z dostępnej przestrzeni, lecz też dla szczelności i odporności dachu na różne warunki zewnętrzne.

Jaki powinien być kąt nachylenia dachu?

Kąt nachylenia dachu to wielkość kąta między jego połacią a płaszczyzną poziomą. Wartość ta określa jak bardzo spadzisty lub jak płaski jest dach. Najmniejsze kąty nachylenia mają dachy płaskie, w przypadku których może on wynosić przynajmniej 3°. Większość dachów budowanych w naszym kraju ma jednak kąt nachylenia między 35 a 45°. Jedynie w miejscach, gdzie zdarzają się wyjątkowo silne i obfite opady śniegu, może być konieczne podjęcie decyzji o wykonaniu dachu o większym nachyleniu – mówi ekspert z firmy Dachlux, która specjalizuje się w sprzedaży pokryć dachowych.

Kat nachylenia dachu jest określony w projekcie architektonicznym. Musi być dopasowany do wymogów planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie danej gminy. Przy wyborze projektu trzeba więc sprawdzić, czy dana konstrukcja spełnia wymogi planu, ponieważ przeróbki wymagają dopłaty, a także wiążą się z dość znacznym wzrostem kosztów budowy.

Na co wpływa kąt nachylenia dachu?

Wielkość kąta nachylenia dachu wpływa na bardzo istotne elementy związane z funkcjonalnością całego budynku. Od kąta nachylenia połaci zależy dostępna powierzchnia użytkowa ostatniej kondygnacji budynku. Największa będzie naturalnie w przypadku zastosowania dachu płaskiego. Jeśli chodzi o dachy spadziste, to powierzchnia nadająca się do wykorzystania będzie zależała od rodzaju dachu, wysokości ścian kolankowych oraz nachylenia dachu. Im niższe ściany kolankowe, tym większe znaczenie kąta połaci. W takim przypadku dach o większym nachyleniu zapewni więcej miejsca na poddaszu. Gdy brać pod uwagę typ dachu, to najwięcej miejsca da dach typu mansardowego, a także prosty dach dwuspadowy.

Kąt nachylenia dachu wiąże się też z rodzajem pokrycia, które może być ułożone na dachu. Im mniejszy spadek, tym większe wymagania co do szczelności pokrycia dachowego. Jest to spowodowane tym, że przy mniejszym spadku woda wolniej spływa z dachu. Podobnie jest w przypadku zalegającego śniegu. Jeśli jest go dużo, może się on stopniowo rozpuszczać, a woda będzie wnikała w szczeliny pokrycia.

W przypadku dachów płaskich o najmniejszym kącie nachylenia zaleca się używanie membran dachowych, pap termozgrzewalnych lub pokrycia z blachy. Dachy spadziste dają większy wybór pokryć. W zakresie nachylenia od 35 do 45° można stosować właściwie wszystkie typy pokrycia, choć warto pamiętać, że wytwórcy mogą dla swoich poszczególnych produktów podawać specjalne wymagania.

2019-12-18 09:33

Inne artykuły