Do czego służą szafki hydrantowe z regulatorem ciśnienia?

Podczas projektowania instalacji przeciwpożarowej, trzeba dbać o zgodność wszystkich jej elementów z rygorystycznymi normami krajowymi i europejskimi. Rozporządzenia polskie i unijne dokładnie określają wszystkie parametry urządzeń gaśniczych, od właściwości użytkowych po niezbędne oznaczenia. Oznacza to, że stosowane urządzenia muszą nie tylko posiadać niezbędne certyfikaty, ale też być dopasowane do indywidualnych wymagań instalacji.

Wydajność hydrantu i ciśnienie na zaworze

Hydrant wewnętrzny zbudowany jest z czerwonej (lub białej) i prawidłowo oznakowanej szafki hydrantowej, zaworu odcinającego, węża z prądownicą nawiniętego na bęben. Aby akcja gaśnicza prowadzona z użyciem hydrantu była skuteczna, do miejsca pożaru trzeba doprowadzić prąd wody o przynajmniej minimalnym natężeniu i przy ciśnieniu zapewniającym pożądaną wydajność. Maksymalne ciśnienie na zaworze hydrantowym i minimalne natężenie przepływu przy ciśnieniu minimalnym (0,2 MPa) dla poszczególnych rodzajów hydrantów prezentuje poniższa tabela.

TYP HYDRANTU

MIN. PRZEPŁYW PRZY 0,2 MPa

MAX. CIŚNIENIE

Hydrant z wężem półsztywnym DN25

60 l/min

1,2 MPa

Hydrant z wężem półsztywnym DN33

90 l/min

0,7 MPa

Hydrant z wężem płasko składanym DN52

150 l/min

0,7 MPa

 

Użycie regulatorów ciśnienia na zaworach hydrantowych

Ponieważ hydranty wewnętrzne często podłączane są do większych instalacji przeciwpożarowych, zasilających wspólnie rozmaite urządzenia gaśnicze o odmiennych wymaganiach odnośnie ciśnienia, utrzymanie ww. wartości bywa dużym wyzwaniem. Szczególnie trudne może okazać się uzyskanie wymaganych parametrów w przypadku montażu hydrantów wewnętrznych na sieciach hydraulicznych zasilających instalację tryskaczową o maksymalnym zasilaniu na poziomie 2,5 MPa. W takich sytuacjach najrozsądniejszym rozwiązaniem jest montaż hydrantów wewnętrznych z regulatorem ciśnienia – podpowiada ekspert z firmy Bogdan Gil.

Hydrant wewnętrzny z regulatorem ciśnienia na zaworze reguluje wysokie ciśnienie w sieci hydraulicznej do wielkości określonej rozporządzeniem ministerialnym, czyli pozwala utrzymać się na poziomie nieprzekraczającym 0,7 MPa. Bieżącą kontrolę ciśnienia statycznego na zaworze umożliwia wbudowany w urządzenie manometr. Takie rozwiązanie zapewnia więc utrzymanie na stałym poziomie parametrów użytkowych hydrantu i skuteczną akcję gaśniczą w razie pożaru.

Kompletne zestawy szafek hydrantowych z regulatorami ciśnienia dostępne są u najlepszych dostawców urządzeń gaśniczych i przeciwpożarowych. Składając zamówienie na hydranty, warto zawsze upewnić się, jakie elementy znajdują się w podstawowym zestawie, w jakie dodatkowe wyposażenie można je zaopatrzyć, a także zwracać uwagę na zgodność produktów z obowiązującymi normami i obecność wymaganych certyfikatów.

2019-12-20 12:59

Inne artykuły