Czy można wykonać samodzielne wiercenie studni głębinowej?

Każda działka budowlana, z założenia przeznaczona pod zabudowę obiektami, w których przebywają ludzie, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, a jeśli jest to niemożliwe ze względu na lokalizację, czy warunki techniczne, działka musi zostać wyposażona w indywidualne ujęcie wody. W niektórych przypadkach inwestor musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne na budowę studni. Co warto wiedzieć o samodzielnym wierceniu studni głębinowych?

Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na budowę studni głębinowej?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga wykonywanie urządzeń wodnych – a studnia głębinowa takim urządzeniem jest – do poboru wód podziemnych z ujęć o głębokości 30 m. Pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga także pobieranie wód powierzchniowych i podziemnych, jeśli nie przekracza ono 5 m3 na dobę. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mogą być przewidziane zakazy wykonywania studni głębinowej, co potencjalny inwestor musi wziąć pod uwagę już na etapie zakupu działki.

Samodzielne wiercenie studni głębinowej – czy to się opłaca?

Teoretycznie możliwe jest samodzielne wiercenie studni głębinowej. Jednak jak mówią nam przedstawiciele Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Żyrardów” z Warszawy, w praktyce bardzo niewiele firm zdecyduje się wynająć wiertnicę osobie prywatnej, która nie ma stosownych uprawnień ani doświadczenia. Bez problemu wynajmiemy ręczną wiertnicę do tzw. abisynek, płytkich studni, jednak do wiercenia studni głębinowej takie narzędzie to zdecydowanie za mało. Najlepszym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z firmą, która zajmuje się wierceniem studni. Wykonanie funkcjonalnej studni głębinowej to kilka złożonych etapów prac, które tylko z pozoru wydają się proste.

Ogólny schemat prac przy wierceniu studni głębinowej

Zaczynamy od wyznaczenia miejsca zlokalizowania studni na podstawie map hydrogeologicznych, stosownych opracowań lub wyników badań przeprowadzonych na terenie działki typu badanie metodą elektrooporową ERT. Kolejne etapy to wiercenie otworu studziennego w zabudowie obsadowej, dalej zabudowa studziennych rur z filtrami, odcięcie wód gruntowych przy użyciu odpowiednich środków uszczelniających. Przy metodzie mokrej rury obsadowe zostają usunięte – przy metodzie suchej wbudowywane są rury osłonowe, które w dalszych krokach nie są usuwane. W dalszych etapach studnia głębinowa jest dezynfekowana, dobieramy pompę głębinową i inne potrzebne urządzenia, a dopiero po tym następuje wykonanie przyłącza do budynku. To tylko schemat prac z bardzo ogólnym opisem, jednak już po nim widać, że wiercenie studni głębinowej to nie tylko samo użycie wiertnicy i osadzenie właściwych elementów, dlatego zdecydowanie lepiej powierzyć takie zadanie fachowcom.

2019-11-28 10:01

Inne artykuły