Co to znaczy, że laboratorium jest notyfikowane?

Laboratorium notyfikowane należy do jednostek notyfikowanych, które oceniają zgodność. To jednostka zgłoszona do odpowiedniej komisji. Co więcej możemy powiedzieć o laboratoriach notyfikowanych i co warto wiedzieć o badawczych laboratoriach z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji? Co wskazują nam certyfikaty wydane przez PCA? - Przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi laboratorium notyfikowanemu i akredytowanemu.

Laboratorium notyfikowane i Polski Komitet Normalizacyjny

O tym, czym jest laboratorium notyfikowane, możemy dowiedzieć się ze strony Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jak już wspomnieliśmy we wstępie, laboratorium notyfikowane możemy zaliczyć do jednostek notyfikowanych oceniających zgodność, które zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej, a następnie umieszczone w wykazie jednostek notyfikowanych do konkretnych dyrektyw. Takie laboratoria mają swoje niepowtarzalne numery identyfikacyjne. Są uprawnione do prowadzenia tzw. oceny zgodności oraz do wydawania certyfikatów zgodności. Doskonałym przykładem notyfikowanego laboratorium jest Centrum Techniki Okrętowej z Gdańska, w którym przeprowadza się certyfikację według następujących programów:

  • Program Ocena Zgodności Wyposażenia Morskiego,
  • Program Certyfikacji Wyrobów Budowlanych na zgodność z krajowymi specyfikacjami technicznymi,
  • Program Certyfikacji Wyrobów Budowlanych na zgodność z normami zharmonizowanymi,
  • Program Certyfikacji Stałych Urządzeń Gaśniczych na zgodność z normami zharmonizowanymi,
  • Program Dobrowolnej Certyfikacji Wyrobów Budowlanych na zgodność z normami lub aprobatami technicznymi.

Akredytowane laboratorium badawcze

Ważnymi dokumentami, które potwierdzają możliwości laboratorium badawczego, są certyfikaty z akredytacją. Centrum Techniki Okrętowej jest ponadto laboratorium z dwoma certyfikatami Polskiego Centrum Akredytacji. Omówmy kolejno, co wskazują kolejne akredytacje.

Akredytacja AB 014 wskazuje:

  • dziedziny badań: badania ogniowe, mechaniczne, metalograficzne, badania właściwości fizycznych,
  • obiekty: chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne – w tym nawozy i farby, wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane, wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne, meble, wyroby z tworzyw sztucznych i gumy, tekstylia i skóra, tkaniny, przędza, odzież oraz wyroby finalne, pojazdy, wyroby inne.

Akredytacja AB 1241 wskazuje:

  • dziedziny badań: badania akustyczne i hałasu – w tym hałasu spowodowanego przez drgania, badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne), badania mechaniczne, badania metalograficzne,
  • obiekty: wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane, wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne, wyroby i materiały konstrukcyjne – w tym metale i kompozyty, próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki, maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie – w tym instalacje jądrowe, pojazdy, wyroby inne.

Centrum Techniki Okrętowej ma ponadto certyfikat AC 170, co oznacza, że jest także jednostką certyfikującą wyroby.

2020-01-08 13:04

Inne artykuły