Charakterystyka i sposoby produkcji asfaltu

Asfalt jest materiałem niezmiernie ważnym dla transportu i całej gospodarki. Jako budulec dróg ma wpływ na ich jakość, a więc także bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W jaki sposób powstaje ten materiał i jakie są jego cechy charakterystyczne? Co decyduje o jego użyteczności? W tym tekście przybliżymy sposoby produkcji i specyfikę asfaltu.

Jak powstaje asfalt?

Asfalt może przybierać różne formy i stany skupienia. Niejednorodne jest także jego pochodzenie. Może być lepką cieczą lub skałą. Konsystencja waha się między stałą a półstałą. Barwa asfaltu również nie jest zawsze taka sama – od ciemnobrązowej do czarnej.

Pod względem pochodzenia wyróżniamy asfalt naturalny oraz ponaftowy. Ten pierwszy występuje w ziemi w pobliżu złóż ropy naftowej. Najwięcej naturalnego asfaltu występuje w Wenezueli, Albanii i na Trynidadzie. Asfalt ponaftowy stanowi najcięższą frakcję wydzielaną na drodze destylacji ropy naftowej. W zależności od przeznaczenia jest on poddawany modyfikacjom, w wyniku których uzyskuje się asfalt drogowy i asfalt izolacyjny.

Charakterystyka i właściwości asfaltu

Jak zostało wspomniane, asfalt jest skałą bądź lepką cieczą, a najczęściej czymś pomiędzy. Ma kolor ciemnobrązowy do czarnego. Z racji swojej lepkości i gęstości stanowi materiał budowlany – pełni funkcję lepiszcza kruszyw używanych na przykład przy budowie dróg.

Dwie najważniejsze właściwości, które decydują o zastosowaniu asfaltu w budownictwie (zwłaszcza drogowym) to lepkość oraz podatność na topnienie pod wpływem podwyższonej temperatury. Fakt, że asfalt łatwo zmienia stan skupienia, umożliwia nadawanie mu pożądanego kształtu. Ma to jednak także swoje wady – w wyjątkowo gorące dni asfaltowe drogi stają się podatne na odkształcenia.

Asfalt stosowany jest nie tylko do budowy dróg. Z racji tego, że łatwo ulega obróbce, dobrze spaja i penetruje, jest stosowany jako materiał izolujący. Produkuje się z niego np. papy dachowe, kity, masy i lepiki oraz środki gruntujące, które mają za zadanie zwiększać przyczepność kolejnych nakładanych warstw do podłoża.

Asfalt nie tylko stanowi samodzielny materiał budowlany, ale pomaga w produkcji innych substancji przydatnych podczas prac. Artykuły budowlane – nie tylko przygotowywane przy udziale asfaltu – można znaleźć na www.luskar.pl.

2017-01-29 21:08

Inne artykuły