Materiał Partnera

W jaki sposób przebiega postępowanie egzekucyjne?

W jaki sposób przebiega postępowanie egzekucyjne?

Egzekucja komornicza nie należy do prostych i przyjemnych czynności. W skrócie można wyjaśnić, że jest to zajęcie przez komornika majątku dłużnika na poczet jego zobowiązań. Przy odpowiednim podejściu każdej ze stron można ją jednak przeprowadzić w niezwykle sprawny sposób. Komornik jest w tej sytuacji funkcjonariuszem publicznym, który przeprowadza postępowanie egzekucyjne na podstawie wyroków, nakazów sądowych oraz aktów notarialnych. Jak dokładnie wygląda przebieg takiego postępowania?

Co można nazwać nieruchomością?

Najczęstszą metodą postępowania egzekucyjnego jest egzekucja z nieruchomości. Może ona być prowadzona z każdego rodzaju nieruchomości, a są nimi:

  • grunty,
  • budynki,

Pierwsze z nich są częściami powierzchni ziemskiej i stanowią odrębną całość, która posiada granice oraz jest odrębnym przedmiotem własności. Aby uznać dany obszar za nieruchomość gruntową, niezbędne jest jego wyodrębnienie za pomocą granic przestrzennych. Nieruchomości budynkowe są trwale związane z gruntem, a nieruchomości lokalowe są częściami budynków, np. samodzielnymi lokalami mieszkaniowymi.

Kto prowadzi postępowanie egzekucyjne?

Egzekucja następuje w drodze sprzedaży nieruchomości, która należy do dłużnika i pokrycia jego długu w stosunku do wierzyciela z ceny, jaką za nią uzyskano – wyjaśnia Marian Piasecki – komornik sądowy, który prowadzi Kancelarię Komorniczą w Tarnowie. Do prowadzenia postępowania przydzielony jest komornik z okręgu, w którym znajduje się dana nieruchomość. Poza wierzycielem i dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym uczestniczą również osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe lub roszczenia, a także prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości.

Zajęcie nieruchomości i jej sprzedaż

Komornik rozpoczyna postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela i wysyła dłużnikowi wezwanie do zapłaty, a sądowi wieczystoksięgowemu wniosek o dokonanie wpisu o wszczęcie egzekucji w księdze wieczystej, która jest prowadzona dla przedmiotowej nieruchomości. W przypadku, gdy dłużnik nie spłaci długu w wyznaczonym terminie, komornik zobowiązany jest do opisu i oszacowania zajętego obiektu. Może to zrobić sam lub wyznaczyć w tym celu biegłego. Po zajęciu nieruchomości następuje jej sprzedaż w drodze licytacji, która odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego. Przetarg odbywa się ustnie, a po jego zakończeniu sąd wydaje postanowienie o przybiciu na rzecz licytanta oferującego najwyższą ofertę, który w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję