Materiał Partnera

Regulacje prawne dotyczące przeglądów hydrantów i gaśnic

Regulacje prawne dotyczące przeglądów hydrantów i gaśnic

Sprawność systemów przeciwpożarowych w budynkach jest warunkiem koniecznym do zapewnienia właściwej ochrony przebywającym w nich osobom, dlatego częstotliwość przeglądów gaśnic, hydrantów i innych elementów tych systemów jest ściśle określona przepisami prawa.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony ppoż budynków

Szczegółowe zalecenia i obowiązki dotyczące właściwej konserwacji systemów ppoż określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.) - wyjaśnia nasz rozmówca z firmy FIREWALL.

Polskie Normy dotyczące urządzeń ppoż i gaśnic

Zgodnie z postanowieniami przywołanego wyżej Rozporządzenia, wszystkie urządzenia ppoż należy poddawać przeglądom stanu technicznego i konserwacji zgodnie z zasadami opisanymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń ppoż i gaśnic, a także odnośnej dokumentacji i poszczególnych instrukcjach obsługi.

Polskie Normy dotyczące konserwacji hydrantów

Przeglądy sprzętu ppoż, a więc m.in. gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, należy przeprowadzać w terminach wskazanych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Dodatkowo raz na 5 lat należy wykonać próbę ciśnieniową na maksymalne ciśnienie robocze węży będących wyposażeniem hydrantów wewnętrznych. Wszystkie szczegóły w kwestii takich badań opisuje Polska Norma dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Każdy przegląd systemów przeciwpożarowych powinien być udokumentowany odpowiednim protokołem, który stwierdza poziom sprawności sprawdzanych urządzeń. Weryfikacja sprawności gaśnic, agregatów i hydrantów, a także zabiegi konserwacyjne i naprawcze muszą być każdorazowo poddawane legalizacji.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję