Materiał Partnera

Kiedy warto, a kiedy trzeba sporządzić akt notarialny?

Kiedy warto, a kiedy trzeba sporządzić akt notarialny?

Aktem notarialnym określa się dokument, który jest potwierdzeniem faktu, że została dokonana dana czynność prawna. Jest on sporządzany z reguły przez uprawnionego notariusza. Konieczność jego przygotowania może być narzucona odgórnie, ale dokument może powstać także na życzenie klienta. O jakich sytuacjach mowa? Przeczytaj tekst, aby się tego dowiedzieć.

Specyfika aktu notarialnego

Akty notarialne potwierdzają dokonanie konkretnej czynności prawnej. Są to specyficzne dokumenty, które sporządza notariusz lub, w szczególnych przypadkach, upoważniony do tego polski konsul urzędujący poza granicami kraju. Podczas ich przygotowywania, oprócz oryginalnej wersji przechowywanej później w kancelarii, tworzy się wypisy, które następnie przekazuje się zaangażowanym stronom. Do obowiązków notariusza należy sporządzanie aktów zgodnie z wytycznymi oraz spisywanie ich. Następnie odczytuje on treść dokumentu stronom, a na końcu wszyscy składają swoje podpisy. Akt musi zawierać dane notariusza i zaangażowanych stron oraz datę i miejsce sporządzenia.

W jakich sytuacjach sporządza się akt notarialny?

Jest bardzo wiele przypadków, w których umowa może mieć formę aktu notarialnego, jednak czasami jest to wręcz wymagane. Tak jest między innymi w sytuacji kwestii dotyczących spadku, darowizny czy zakupu lub sprzedaży mieszkania. Inny przykład stanowi przeniesienie prawa użytkowania wieczystego lub założenie spółki partnerskiej. Akt notarialny nie jest obowiązkowy, ale można go sporządzić w sytuacji takiej jak:

  • tworzenie testamentu,
  • sporządzenie umowy pożyczki,
  • sporządzenie umowy leasingu,
  • przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

W tej kwestii panuje jednak większa dowolność – dokument może być przygotowany w wielu sytuacjach, jeśli taka jest wola zaangażowanych stron. Aby upewnić się, czy w danym przypadku sporządzenie aktu jest konieczne, warto skontaktować się z notariuszem.

Co wchodzi w skład aktu notarialnego?

Poza danymi stron oraz notariusza, akt powinien zawierać również imiona rodziców każdej ze stron. Konieczne jest także umieszczenie tam informacji dotyczących ewentualnych pełnomocników i przedstawicieli, a także osób obecnych podczas sporządzania dokumentu. Akt notarialny musi zawierać oświadczenia stron oraz potwierdzenie, że pismo zostało odczytane i przyjęte – dodaje pracownik Kancelarii Notarialnej w Częstochowie. Ostatnim etapem jest zebranie podpisów wszystkich obecnych. Dobry notariusz zadba o to, aby wszelkie formalności były dopełnione poprawnie, dlatego warto korzystać z usług zaufanych i doświadczonych specjalistów – w ten sposób zmniejszy się ryzyko popełnienia jakichkolwiek błędów.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję