Materiał Partnera

Czym jest ryzyko podatkowe i jak je zidentyfikować?

Czym jest ryzyko podatkowe i jak je zidentyfikować?

W kontekście prawa podatkowego obowiązującego w Polsce stawiane są liczne pytania. Fakt ten wynika między innymi z zawiłości wybranych zapisów ustawodawcy, ale nie tylko. Niekiedy problemem jest duża złożoność danego zagadnienia, ryzyko podatkowe jest tego idealnym przykładem. Czym jest wspomniane ryzyko i jak je zidentyfikować? Na tym skupiliśmy się w dzisiejszym artykule.

Jak należy rozumieć ryzyko podatkowe?

Ryzyko podatkowe może być rozumiane w rozmaity sposób. Najczęściej jednak traktowane jest jako ryzyko pojawienia się jakiegoś błędu, nieprawidłowości bądź opóźnień w rozliczeniach podatkowych, które narażają podatnika na istotne konsekwencje, na przykład w postaci nałożenia na niego odsetek lub kar.

Zagadnienie to jest bezpośrednio związane z ryzykiem biznesowym i wynikającym z niego audytem podatkowym, stanowiąc jedno z realnych zagrożeń, które mogą spotkać wybraną firmę. Co ważne, ryzyko podatkowe ma źródło w działaniach realizowanych w przedsiębiorstwie, ale nie tylko. Jest ono również następstwem czynności podejmowanych w otoczeniu podatkowym. Rozróżnia się zewnętrzne i wewnętrzne źródła ryzyka podatkowego. Pierwsze z nich związane są z otoczeniem podatnika, drugie natomiast ze sposobem funkcjonowania firmy.

Zewnętrzne źródła ryzyka podatkowego to między innymi:

  • zmiany rynkowe,

  • fiskalizm organów skarbowych,

  • niestabilne prawo podatkowe,

  • zmieniające się linie orzecznictwa sądowego.

Wewnętrzne źródła ryzyka podatkowego to między innymi:

  • nieodpowiednie zarządzanie wiedzą podatkową pracowników,

  • nieprawidłowo skonstruowane funkcje podatkowe w systemach finansowo informatycznych,

  • nieprecyzyjne i niesformalizowane procedury podatkowe,

  • niedopełnienie wymogów formalnych zawartych w prawie podatkowym.

W jaki sposób zidentyfikować istniejące w przedsiębiorstwie ryzyko podatkowe?

Identyfikacja ryzyka podatkowego należy do usług świadczonych przez kancelarie specjalizujące się w doradztwie podatkowym, takie jak Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jacka Pukaluka z Warszawy. Doradcy podatkowi dokonują przeglądów podatkowych, koncentrujących się na identyfikacji istniejącego w przedsiębiorstwie ryzyka podatkowego. Takie działanie zawsze powinno być realizowane przez specjalistę, który doskonale wie, jak rozpoznać ryzyko i ma pomysł na jego ograniczenie. Zarządzanie ryzykiem przeprowadzane w przedsiębiorstwie powinno polegać zarówno na identyfikacji problemów oraz ich rozwiązywaniu, jak i stosowaniu metod zapobiegawczych.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję