Materiał Partnera

Częstotliwość badań i pomiarów czynników chemicznych lub pyłów w miejscu pracy

Częstotliwość badań i pomiarów czynników chemicznych lub pyłów w miejscu pracy

Część zakładów pracy regularnie przeprowadza pomiary środowiskowe. Jest to szczególnie ważne tam, gdzie stosuje się środki zagrażające zdrowiu lub życiu pracowników. Jeśli do produkcji niezbędne są czynniki chemiczne lub niebezpieczne płyny, pomiar musi być przeprowadzany starannie według konkretnych norm. Niedopatrzenie tego obowiązku może być bardzo niebezpieczne i naraża pracodawcę na nałożenie kary.

Jak i kiedy wykonuje się pomiar czynników szkodliwych?

Pomiar środowiska pracy należy wykonywać regularnie. Ten obowiązek reguluje prawo. Podstawowe pomiary badania czynników szkodliwych polegają na:

  • określeniu, które materiały mogą zagrażać zdrowiu,

  • rozpoznaniu emisji substancji szkodliwych,

  • zbadaniu warunków pracy i tego, czy przyczyniają się one do większego zagrożenia skażeniem.

Badania środowiskowe wykonuje się także w biurach czy na halach produkcyjnych, gdzie nie są wykorzystywane szkodliwe substancje. Jednak w zakładach, gdzie czynniki chemiczne oraz płyny są często stosowane, taki pomiar jest szczególnie istotny, ponieważ pomaga określić, czy nie wpływają one negatywnie na zdrowie i życie pracowników.

Częstotliwość badań zależy od tego, jaki rodzaj substancji jest poddawany pomiarowi. Wyróżnia się kilka ich kategorii, w tych:

  • czynniki chemiczne, które należy sprawdzać przynajmniej raz na dwa lata,

  • pyły, które podlegają tak samo częstej kontroli, jak czynniki chemiczne,

  • czynniki fizyczne, takie jak hałas i natężenie światła, które sprawdza się raz na dwa lata,

  • promieniowanie optyczne, które poddaje się badaniu co najmniej raz na dwa lata,

  • środki rakotwórcze, badane co trzy miesiące lub pół roku.

Co ważne, środowisko pracy musi zostać sprawdzone najpóźniej do trzydziestu dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności i od tego czasu określa się termin kolejnego pomiaru.

Na kim spoczywa obowiązek wykonania pomiaru czynników szkodliwych?

Prawo jasno określa, że to pracodawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie oraz przeprowadzenie pomiaru środowiskowego. W tym celu może założyć własną jednostkę lub skorzystać z usług firm zewnętrznych, takich jak SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K. Badania muszą zostać przeprowadzone w upoważnionym do tego laboratorium, w którym panują odpowiednie warunki oraz gdzie operuje się na specjalistycznym sprzęcie. Nie należy oddelegowywać do tego celu niewyszkolonych pracowników, bo takie badanie będzie nieważne. Pracodawca, który nie wywiąże się ze swojego obowiązku, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję