Materiał Partnera

Co zrobić w przypadku niesłusznego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę?

Co zrobić w przypadku niesłusznego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę?

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę, również tę na czas nieokreślony. Istnieją jednak wyjątki – niektórych pracowników nie można niewadliwie zwolnić w tym trybie, np. tych, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim. Pracownik może również podjąć pewne czynności w sytuacji, kiedy wypowiedzenie umowy o pracę będzie niesłuszne. Co zrobić w sytuacji, kiedy pracodawca  niezasadnie lub wadliwe wypowie nam umowę?

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę złożonego przez pracodawcę

Osoby, które nie mogą zostać niewadliwie zwolnione to m.in. te przebywające na urlopie (wypoczynkowym, okolicznościowym, macierzyńskim, wychowawczym lub innym), osoby, które przebywają na zwolnieniu lekarskim oraz kobiety w ciąży. Pracodawca w szczególności nie może zwolnić również działaczy związkowych oraz osób, którym pozostały 4 lata do emerytury – są to pracownicy szczególnie chronieni. Podkreślenia wymaga jednak to, że nawet wadliwe lub nieuzasadnione wypowiedzenie jest skuteczne, a jego "podważenie" wymaga odwołania do Sądu Pracy.

Wskazać należy, co ważne, wypowiedzenie umowy powinno być przekazane na piśmie (może to być także mail opatrzony certyfikowanym podpisem elektronicznym), a w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony musi zawierać przyczynę wypowiedzenia umowy. W sytuacji, kiedy zostaniemy zwolnieni, chociaż nie powinniśmy, gdy pracodawca nie poda przyczyny zwolnienia lub gdy się z nią nie zgadzamy, możemy w terminie 21 dni od daty otrzymania dokumentu odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę do Sądu Pracy.

Czego może żądać pracownik w przypadku niesłusznego wypowiedzenia umowy o pracę?

Warto wiedzieć, że pracownikowi przysługują roszczenia: o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie. Przywrócenie do pracy dotyczy przede wszystkim pracowników zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony, choć może być zastosowane w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony pracownikowi w okresie ochrony stosunku pracy. Zwolniona osoba ma również prawo do wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy do trzech miesięcy, jednak limit ten nie obejmuje pracowników szczególnie chronionych, którzy mogą żądać wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy.

W sytuacji, kiedy sąd uzna przywrócenie do pracy za niemożliwe lub niecelowe, zasądzi na rzecz pracownika odszkodowanie. Zazwyczaj jego wysokość jest równa wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia lub za czas, do którego umowa miała trwać (jednak nie więcej niż za trzy miesiące). I choć przepisy nie uwzględniają innych roszczeń, każdorazowo warto skonsultować się z prawnikiem – porad udziela m.in. radca prawny Wojciech Chmurak ze Szczecina. Dzięki temu, kiedy otrzymamy niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, będziemy wiedzieli, jakie mamy możliwości dochodzenia swoich praw.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję