Materiał Partnera

Co robić, gdy stwierdzono ryzyko niewypłacalności firmy?

Co robić, gdy stwierdzono ryzyko niewypłacalności firmy?

Niewypłacalność to zwykle końcowy etap problemów finansowych przedsiębiorstwa. Może wynikać z pogarszających się warunków na rynku, błędnych decyzji kierownictwa i wielu innych czynników. Sytuacja taka ma wpływ również na inne podmioty. Jeśli przedsiębiorstwo nie spłaca swoich należności, jego kontrahenci mogą mieć kłopot z własną płynnością finansową. Dowiedz się, co zrobić, gdy znajdziesz się w takiej sytuacji.

Sposoby na odzyskanie należności

Jeżeli firma nie spłaca swoich zobowiązań, warto wysłać jej oficjalne ponaglenia do zapłaty. Wezwanie takie można wysłać mailem lub na piśmie. Jeśli dłużnik nie zareaguje na ponaglenia, należy wysłać wezwanie do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jest to warunkiem wszczęcia postępowania sądowego w przyszłości, jeśli do takiego dojdzie.

Jak wskazują specjaliści kancelarii prawa restrukturyzacyjnego Wardyn, innym sposobem na odzyskanie pieniędzy jest skorzystanie z usług firmy windykacyjnej. Warto jej przekazać sprawę odzyskania zaległych pieniędzy. Sprzedaż wierzytelności to niemal natychmiastowy zastrzyk gotówki, choć nieco niższej kwoty niż wynika to z faktur wystawionych nierzetelnemu kontrahentowi. Cena zakupu takiej wierzytelności zależy głównie od kondycji finansowej dłużnika i przewidywanego czasu windykacji. Firma windykacyjna może skierować sprawę do sądu i zająć się wszystkimi niezbędnymi formalnościami.

Niewypłacalność – droga do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy

Upadłość firmy ogłaszana jest w stosunku do dłużnika, który jest niewypłacalny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • o niewypłacalności dłużnika mówi się, gdy utracił on zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a więc gdy ma on opóźnienia wynoszące co najmniej 3 miesiące,

  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jest niewypłacalna, gdy jej zobowiązania przekraczają wartość jej majątku. Stan ten musi się utrzymywać przez dwadzieścia cztery miesiące.

Dłużnik jest uznany za niewypłacalnego, gdy nie ma możliwości regulowania swoich zobowiązań pieniężnych. Uwzględnia się w takim przypadku również majątek przedsiębiorcy, który można upłynnić.

W obowiązujących regulacjach zapisano, iż stan niewypłacalności występuje wtedy, gdy zobowiązania nie są spłacane przez ponad trzy miesiące. Upadłość firmy nie może być jednak ogłoszona, jeśli przedsiębiorca ma tylko jednego wierzyciela. Zakłada się bowiem, że jeden dłużnik, który nie spłaca swoich zobowiązań, nie przyczynia się do problemów finansowych wierzyciela.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję