Znaczenie zajęć plastycznych w rozwoju dzieci

Plastyka, obok literatury i muzyki, to podstawa w dziecięcym wychowaniu estetycznym w przedszkolu. Zajęcia plastyczne pozwalają dziecku na obcowanie z różnymi rodzajami sztuki i umożliwiają mu rozwinięcie własnej ekspresji, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami charakterystycznymi dla przedszkolaków.

Istota działalności plastycznej dla rozwoju dziecka

Jednym z podstawowych zadań wychowania przedszkolnego jest kierowanie rozwojem dziecięcej działalności plastycznej, która, podobnie jak zabawa, stanowi istotną formę aktywności każdego dziecka. Wszystko dlatego, że zespala ona procesy emocjonalne, motoryczne i poznawcze, które przebiegają na różnych szczeblach systemu nerwowego. Tym samym przyczynia się do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka.

-Działalność plastyczno-konstrukcyjna jest jedną z powszechnych potrzeb, jakie mają dzieci w wieku przedszkolnym. Nic dziwnego, ponieważ stwarza ona wiele możliwości do wyrażenia własnej ekspresji oraz do samorealizacji możliwości twórczych. Zajęcia plastyczne przynoszą dziecku radość i zadowolenie, a także wzmacniają poczucie własnej wartości, które jest niezbędne dla kształtowania się osobowości w działaniu i współżyciu z otoczeniem – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Centrum Zabawy i Rozwoju Elfik.

Co więcej, plastyka ma duże znaczenie dla rozwoju sprawności ruchowych dzieci i ich zdrowia psychicznego. Często działania plastyczne stosowane są jako rodzaj terapii u dzieci z zaburzeniami nerwowymi lub motorycznymi. Przyczyniają się one bowiem do rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, która usprawnia czynności manualne oraz aktywizuje całą strefę kinetyczną dziecięcego organizmu.

Metody rozwijania dziecka poprzez działania plastyczne

Proces kierowania rozwojem działalności plastyczno-konstrukcyjnej u przedszkolaków przebiega w oparciu o dwie główne metody, które polegają na stwarzaniu warunków dla samodzielnych doświadczeń, budzeniu w nich potrzeb działania i eksperymentowania oraz wyrażania swoich emocji, a także na pobudzaniu ich aktywności. Te metody to:

  • metoda swobodnej ekspresji połączona z wykonywaniem przez dzieci prac plastycznych na dowolny temat,
  • metoda zadań inspirujących, polegająca na koncentrowaniu ekspresji twórczej dziecka na tematyce zaproponowanej przez nauczyciela. Jest wyrazem najbardziej osobistych przeżyć dziecka, które pozostawiają trwały ślad w jego psychice. Ma na celu poszerzenie repertuaru tematycznego oraz wzbogacenie formy, kolorystyki i kompozycji wytworów dzieci poprzez podsuwanie im różnych technik.

Techniki plastyczne wykorzystuje się w celu pełniejszego rozwijania plastycznej twórczości dziecka. Należą do nich malowanie, rysowanie, wycinanie, układanie elementów na płaszczyźnie, budowanie z klocków i konstruowanie, a także lepienie.

Podsumowując, zajęcia plastyczne mają ogromne znaczenie dla rozwoju umiejętności manualnych u dzieci, a także uwrażliwiają je na piękno i harmonię w otoczeniu oraz przyczyniają się do odczuwania pozytywnych doznań estetycznych.

2017-09-11 16:23

Inne artykuły