Zawód adwokata

Kim jest adwokat? Na czym polega jego praca? Z jaką sprawą możemy się do niego zwrócić? Kiedy potrzebujemy jego pomocy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym artykule.

Kim jest adwokat?

Nazwa tego zawodu wywodzi się z łacińskiego słowa advocare, czyli wzywać na pomoc. Adwokat jest prawnikiem, który zajmuje się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowuje także projekty aktów prawnych, a także reprezentuje swoich klientów przed sądami i urzędami. Zakres praw i obowiązków w tym zawodzie został szczegółowo określony w ustawie z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze.

Prawo do wykonywania tego zawodu uzyskuje się po wpisaniu przez okręgową radę adwokacką na listę adwokatów.

Kto może zostać adwokatem?

Zgodnie z przepisami prawa o adwokaturze, aby wykonywać ten zawód, należy ukończyć studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, a następnie zdać egzamin adwokacki i zostać wpisanym na listę adwokatów. Adwokat może pracować zarówno indywidualnie, jak i w zespołach adwokackich.

Zasady etyki adwokackiej

Zasady etyki adwokackiej określone zostały w Kodeksie etyki adwokackiej i mają na celu strzeżenie godności tego zawodu, a każdy adwokat ma obowiązek ich przestrzegać. Kodeks ten przede wszystkim zobowiązuje adwokatów do bezwzględnej ochrony interesów klienta. Każdy adwokat musi w szczególny sposób dbać o to, aby w prawidłowy sposób reprezentować klienta – pracować z należytą starannością i sumiennie oraz uczciwie wykonywać swoje obowiązki. Adwokat powinien także wykonywać swój zawód z godnością, zachowywać umiar i oględność podczas wykonywania obowiązków i korzystania ze swoich praw. Zawód adwokata objęty jest także tajemnicą służbową. Jednym z obowiązków adwokata jest również regularne podnoszenie kwalifikacji oraz dbałość o posiadanie aktualnej wiedzy z zakresu prawa.

Jakie cechy powinien mieć dobry adwokat?

Dobry adwokat, to człowiek panujący nad emocjami, który potrafi zachować spokój, być opanowany i wykazywać się dużym taktem w trudnych sytuacjach. Dobry adwokat powinien być także odważny i honorowy. Cechą pożądaną jest stanowczość połączona z uprzejmością. To, co jest równie ważne, to rzetelność w podejściu do obowiązków – powiedział Maciej Wiktorzak, adwokat z dużym doświadczeniem zawodowym, działający w Siedlcach.

2016-12-26 17:20

Inne artykuły