Zasady egzekucji sądowej

Proces egzekucji sądowej musi przebiegać zgodnie z odpowiednimi zasadami. Muszą być one przestrzegane przez strony biorące udział w postępowaniu egzekucyjnym. Jakie są znane zasady egzekucji sądowej?

Katalog zasad egzekucji sądowej – czy istnieje?

Czy istnieje określony katalog zasad, którymi należy się kierować przy wykonywaniu egzekucji sądowej? Otóż, w czasie wykonywania egzekucji sądowej przestrzegane są zasady, które mają na celu prawidłowe wykonanie postępowania egzekucyjnego. Warto jednak podkreślić, że są to zasady wynikające m.in. z kodeksu prawa cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego czy kodeksu postępowania cywilnego lub też z orzecznictwa. Nie ma spisanego konkretnego, zamkniętego katalogu zasad egzekucji sądowej. Mimo to znane są zasady, którymi muszą się kierować zarówno strony postępowania egzekucyjnego, jak i komornicy.

Główne zasady egzekucji sądowej

Do podstawowych zasad egzekucji sądowej znanych z praktyki komorniczej zalicza się: zasadę ochrony praw dłużnika, zasadę prawdy obiektywnej, zasadę równości, zasadę współdziałania stron i uczestników postępowania egzekucyjnego, zasadę formalizmu procesowego. Zasada ochrony praw dłużnika chroni osobę wobec, której toczy się postępowanie egzekucyjne. Osoba ta może skorzystać ze swoich praw w celu udowodnienia braku przewinienia. Istotą zasady prawdy obiektywnej jest składanie wyjaśnień zgodnie z prawdą wynikającą ze stanu faktycznego. Zasada współdziałania stron i uczestników postępowania egzekucyjnego ma na celu umożliwienie współdziałania stron oraz uczestników postępowania, w celu uzyskania możliwie najlepszego rozwiązania przez zainteresowanych. Niezwykle ważna jest zasada formalizmu procesowego, na podstawie której wszelkie czynności egzekucyjne wykonywane muszą być w odpowiedni sposób, zachowując zgodność co do czasu i miejsca ustalonego przez Ustawę.

2017-05-31 15:35

Inne artykuły