Zalety przeprowadzania w firmie zewnętrznych audytów

Czy firma działa poprawnie? Jeśli nie, to dlaczego i co należy w niej zmienić? Jeśli tak, to czy można jeszcze coś w niej usprawnić, by osiągnąć jeszcze lepsze wyniki? Te i wiele innych pytań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zadaje sobie każdy przedsiębiorca. W wielu przypadkach za sukcesem lub porażką stoją czynniki, które nie są oczywiste – w celu ich odkrycia wykonuje się audyty, czyli przeprowadzane przez ekspertów szczegółowe badania działania danego przedsiębiorstwa. Jedną z form audytu jest audyt zewnętrzny – dlaczego warto się na niego zdecydować?

Czym jest audyt zewnętrzny?

Jak zostało zaznaczone we wstępie, audytem nazywamy badania przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, których celem jest ocena danej firmy, produktu, instytucji etc. Ze względu na stosunek audytorów wyróżniamy audyt wewnętrzny i zewnętrzny. W pierwszym przypadku audytorzy zatrudniani są przez samą firmę. Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest przez całkowicie niezależny od zleceniodawcy zespół. -Badanie takie może być kompleksowe, dotyczące wszystkich obszarów działalnością firmy, jak również dotyczące konkretnych kwestii, np. księgowości podatkowego, bilansowego obrazu firmy czy też jej płynności – wyjaśnia specjalista z firmy DRD Business Center

Zalety audytu zewnętrznego

Dlaczego warto zdecydować się na audyt zewnętrzny? Ponieważ jest to najbardziej rzetelna, obiektywna forma oceny działalności naszego przedsiębiorstwa. Niezależny ekspert nie będzie miał żadnych powodów, by ukrywać istnienie luk w działaniu firmy – z tego powodu w czasie audytu zewnętrznego może zostać wykryte znacznie więcej nieprawidłowości, niż podczas audytu przeprowadzonego przez audytorów wewnętrznych. Kolejna kwestia to fakt, iż zatrudnione do przeprowadzania audytu zewnętrznego osoby posiadają kompleksową wiedzę na temat przeprowadzania badań oraz bardzo duże doświadczenie, zdobyte podczas wykonywania zleceń dla wielu różnych firm. Powierzenie im działań audytowych jest ponadto tańsze, niż zatrudnienie firmowych specjalistów, gdyż płacimy wyłącznie za zamówioną usługę – dlatego z audytu mogą skorzystać nie tylko wielkie firmy, ale również średnie i małe przedsiębiorstwa. Czy audyt zewnętrzny ma jakieś wady? Tak – najważniejsza z nich to fakt, że niezależny audytor nie zna specyfiki działalności danej firmy, co może wpływać na jego ocenę sytuacji. Ponadto rozwiązanie takie eliminuje możliwość ciągłej oceny procesów zachodzących w strukturach przedsiębiorstwa. 

2017-07-25 09:19

Inne artykuły