Zalety honowania przemysłowego

Podczas produkcji detali, elementów oraz podzespołów maszyn i urządzeń niezbędne jest zachowanie ogromnej precyzji. Błędnie wykonane elementy nie będą do siebie pasować, co uniemożliwi ich montaż lub spowoduje przyspieszone zużywanie podczas pracy. Dlatego stosuje się metody obróbki precyzyjnej takie jak honowanie przemysłowe. Na czym ono polega, jakie są jego zalety i gdzie się je stosuje? Odpowiedzi znajdziemy w poniższym artykule.

Honowanie przemysłowe – co to takiego?

Honowanie przemysłowe znane jest również jako szlifowanie krzyżowe lub dogładzanie długoskokowe. Zalicza się ono do metod obróbki skrawaniem, a konkretnie do obróbki ściernej, to jest takiej, w której wykorzystywane są materiały ścierne o niezdefiniowanej liczbie oraz geometrii ostrzy. Ponadto honowanie przemysłowe zaliczane jest do metod obróbki precyzyjnej, która jest końcowym proces produkcji elementów, składający się z metod obróbki zgrubnej – na przykład toczenia lub wiercenia.

Zastosowanie honowania przemysłowego

Honowanie przemysłowe jest metodą przydatną w wykańczaniu powierzchni brył obrotowych, takich jak walce i stożki, uzębienia elementów oraz otworów wyciętych w ich strukturze. Z jej pomocą możliwe jest bardzo precyzyjnie szlifowanie krzyżowe płaszczyzny w celu uzyskania pożądanego wymiaru, tolerancji  i kształtu otworu. Ponadto podczas honowania usuwane są niedokładności kształtu, powstające w wyniku poprzednich etapów produkcji przemysłowej. Jak dokładne jest honowanie przemysłowe?

  • Wykorzystując tę metodę jesteśmy w stanie usunąć z elementu warstwą naddatku o grubości nawet 1,0 milimetra – mówi przedstawiciel firmy Jurgal, specjalizującej się w honowaniu przemysłowym – W ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić bardzo dokładne pasowanie różnych elementów oraz stworzenie im odpowiednich warunków współpracy ruchowej, poprzez naniesienie odpowiedniego szlifu krzyżowego. Jest to niezwykle istotna kwestia, szczególnie w przypadku tak złożonych i narażonych na uszkodzenia mechanizmów jak podzespoły i elementy maszyn i urządzeń przemysłowych. Do przeprowadzenia honowania przemysłowego wykorzystuje się głowice z zamontowanymi osełkami oraz szczotki honujące, pokrywane ziarnami diamentowymi lub węglikiem krzemu.

Zalety honowania przemysłowego

Pod względem dokładności honowanie przemysłowe znacząco przewyższa inne metody obróbki ściernej, na przykład proces szlifowania – pozwala ono uzyskać naddatek rzędu setnych części milimetra. O tym, dlaczego wysoka dokładność obróbki jest ważna wspominaliśmy wyżej – precyzja wymiaru, tolerancji oraz kształtu pozwala lepiej dopasować do siebie elementy mechanizmów i w ten sposób zminimalizować ich zużywanie się. Inną zaletą honowania jest fakt, że nie wpływa ono negatywnie na trwałość obrabianych powierzchni – zachowuje ona korzystną dla mechanicznej współpracy elementów strukturę. Wynika to między innymi z mniejszej prędkości urządzeń honujących oraz mniejszego nacisku na obrabianą powierzchnię.

2019-02-08 10:47

Inne artykuły