Wyposażenie bloków operacyjnych

Blok operacyjny jest jedną z kluczowych części szpitala. Na bloku znajdują się sale operacyjne, służące do przeprowadzania zabiegów, mających na celu ratowanie życia bądź wykonywanie operacji niezbędnych do wyzdrowienia pacjenta. Bloki operacyjne muszą spełniać należyte normy i być we właściwy sposób wyposażone.

Bloki operacyjne – niezbędne elementy wyposażenia

Do niezbędnych elementów wyposażenia bloków operacyjnych zaliczają się przede wszystkim stoły operacyjne, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne , aparaty do znieczulania oraz lampy chirurgiczne. Bardzo istotnym elementem infrastruktury są systemy rurociągowe do doprowadzania gazów medycznych oraz klimatyzacji laminarnej  wylicza nasz rozmówca z firmy INMED Karczewscy. Na bloku operacyjnym konieczny jest również profesjonalny sprzęt medyczny, służący do wykonywania zabiegów. Tutaj można wymienić m.in. zestawy do artroskopii, laparoskopii, noże ultradźwiękowe czy choledochoskopy oraz ssaki medyczne. Ponadto, konieczne są aparaty do wykonywania znieczuleń  i monitory do kontrolowania parametrów życiowych pacjenta.

Jakie normy powinno spełniać wyposażenie bloków operacyjnych?

Wyposażenie bloków operacyjnych powinno spełniać ustalone normy, które są gwarancją zachowania aseptycznych warunków. Sale operacyjne muszą spełniać rygorystyczne wymogi, aby utrzymać wszystkie zalecenia odnoszące się do ich powierzchni, a także czystości oraz wentylacji. Dobrej jakości sprzęt operacyjny jest gwarancją dobrej jakości leczenia i ograniczenia występowania zakażeń pooperacyjnych. Dlatego we wszelkiego rodzaju wyposażenie należy zaopatrywać się u sprawdzonych specjalistów i dostawców sprzętów medycznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu są w stanie zapewnić najwyższej jakości wyroby, urządzenia oraz instalacje.

Normy unijne dla wyrobów medycznych

Wyroby medyczne, a zatem przyrządy, aparaty, urządzenia, materiały i inne artykuły, które mogą służyć do diagnozowania i leczenia oraz zapobiegania i monitorowania chorób, muszą też spełniać wymogi unijne. Rada Wspólnot Europejskich wraz z Parlamentem Europejskim dnia 14 czerwca 1993 roku przyjęła Dyrektywę 93/42/EWG. Dotyczy ona wyrobów medycznych, które powinny być bezpieczne dla pacjentów i przyczyniać się do ochrony ich zdrowia. Wszelkie używane wyroby medyczne muszą być opatrzone znakiem CE i podlegać standaryzacji wymagań technicznych. Dzięki zharmonizowanym normom i ustalonym regulacjom prawnym bloki operacyjne mogą być wyposażane w odpowiedniej jakości sprzęt i właściwie funkcjonować.

2017-06-02 12:56

Inne artykuły