W jakim celu wykonuje się wzorce gatunków metali?

Różnego rodzaju miary towarzyszą ludzkości już od czasów antycznych, są niezwykle ważne w dziedzinach takich jak nauka czy przemysł, gdyż pozwalają określić ilościowe i jakościowe właściwości materii – w tym różnego rodzaju metali. Badanie właściwości poszczególnych materiałów odbywa się w stosunku do materiałów odniesienia, czyli wzorców.

Czym są wzorce?

W metrologii, nauce zajmującej się sposobami pomiarów, funkcjonuje kilka terminów, opisujących wzorce. Najważniejsze to:

  • Materiał odniesienia – z angielskiego Reference Material, RM. Jest to materiał dostatecznie jednorodny i stabilny pod względem jednej lub wielu specyficznych własności, którego przeznaczeniem jest stanowienie wzoru w procesie pomiarowym. Jest to pojęcie ogólnie, obejmujące wszystkie stosowane wzorce
  • Certyfikowany materiał odniesienia – z angielskiego Certified Reference Material, CRM. Jest to materiał, którego jedna lub wiele różnych właściwości zostało scharakteryzowanych przez metrologicznie uznaną procedurę. Właściwości takiego materiału muszą zostać odpowiednio poświadczone i opisane – w dokumentach opisujących CRM przedstawione są między możliwe błędy pomiarowe, które muszą być brane pod uwagę przy dalszym wykorzystywaniu wzorca.
  • Wzorzec pomiarowy pierwotny – to wzorzec uznany za posiadający najwyższą metrologiczną jakość i którego wartość przyjęta jest bez porównania do innych wzorców tej samej wielkości
  • Wzorzec pomiarowy wtórny – to wzorzec, którego wartość wyznaczana jest poprzez porównanie do wzorca pierwotnego. Większość CRM-ów należy do tej kategorii.

Jakie jest zastosowanie wzorców gatunków metali?

Wzorce gatunków metali są wykorzystywane do przede wszystkim w charakterze próbek kontrolnych do sprawdzaniach przyrządów pomiarowych takich jak spektrometry emisyjne. Dzięki nim możliwe jest sprawdzenie, czy dane urządzenie poprawnie identyfikuje analizowany gatunek, gdyż możemy porównać otrzymane wyniki z charakterystyką wzorca. W ten sposób wzorce gatunków metali są niezbędne do kontroli procesów produkcyjnych. Wykonywaniem wzorców gatunków metali zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, takie jak firma Metimex, zajmująca się produkcją sprzętu laboratoryjnego oraz świadczeniem usług z zakresu analizy metali.

 

2017-04-05 09:59

Inne artykuły