W jakim celu wykonuje się pomiary elektryczne instalacji?

Aby ocenić stan techniczny instalacji elektrycznych pod względem bezpieczeństwa oraz niezawodności ich eksploatacji, należy wykonywać ich pomiary. Jakie obiekty podlegają takim badaniom i jakie są ich rodzaje?

Kiedy należy wykonać pomiary elektryczne instalacji?

Zarówno mieszkania, budynki handlowe, użyteczności publicznej, rolne oraz ogrodowe, jak i place budowy, a także targi, wystawy i pomieszczenia medyczne powinny być sprawdzone pod względem instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Pomiary można wykonywać również przy prowizorycznych instalacjach oraz urządzeniach fotowoltaicznych. Ich wyniki są podstawą do podjęcia odpowiedniej decyzji odnośnie badanych instalacji. Wyjścia są dwa – można zdecydować o przedłużeniu okresu eksploatacji lub o naprawie bądź wycofania ich z dalszego użytkowania.

Badania odbiorcze oraz eksploatacyjne

Wyróżniamy dwa rodzaje pomiarów: badania odbiorcze oraz eksploatacyjne, zwane również okresowymi. Pierwsze z nich mają na celu potwierdzenie właściwego wykonania robót, które powinny być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów. Są one wykonywane przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji lub po przeprowadzeniu znaczącej modyfikacji. Obejmują one sprawdzenie dokumentacji, pomiary odpowiednich parametrów oraz sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia.

Badania eksploatacyjne wykonuje się okresowo. Dają one odpowiedź na pytanie: czy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych jest na tyle dobry, że nie stwarza zagrożenia dla ich dalszej eksploatacji? Pomiarów jest więcej, ponieważ obejmują one m.in. rezystancję izolacji i uziemienia, impedancji pętli zwarcia oraz ciągłości przewodów ochronnych – wymienia ekspert firmy Daniel, która specjalizuje się w elektroinstalatorstwie i naprawach elektrycznych.

 

 

2016-12-25 12:07

Inne artykuły