W jaki sposób dobrze zabezpieczyć obiekty biurowe

Ochrona mienia jest dziś przykrą koniecznością. Wiele miejsc jest otwartych dla osób z zewnątrz. Gdy każdy w miarę swobodnie wchodzi i wychodzi, nie można liczyć na to, że każda z tych osób będzie uczciwa. Im większy obiekt, tym trudniej nad tym zapanować. Są jednak sposoby, aby uchronić dobytek przed włamaniami i dewastacją. Zajmują się tym wyspecjalizowane firmy ochroniarskie.

Uwarunkowania obiektów biurowych

Obiekty biurowe są narażone na włamania oraz rozboje z kilku powodów. Najważniejsze to to, że wyposażenie biura na ogół ma znaczną wartość. Komputery oraz zaawansowana elektronika biurowa stanowią łakomy kąsek – można z łatwością upłynnić „zdobycz”. Byłoby to o wiele trudniejsze w przypadku np. telefonów komórkowych lub bardziej wyspecjalizowanego sprzętu, jak wyposażenie fabryk, punktów usługowych czy szpitali.

Do kradzieży skłania także specyfika pracy biurowej. Gdy stanowiska pracy są ulokowane w osobnych pokojach, wystarczy kilkuminutowa nieobecność, aby sprzęt zniknął z biurka. Gdy każdy jest zajęty swoimi obowiązkami w oddzielnych, często zamkniętych pokojach, trudno oczekiwać, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się u kolegi za ścianą.

Można jednak zatrudnić firmę, która będzie miała oko na wszystko, co jest poza zasięgiem wzroku pracowników. Jedną z nich jest www.abc-service.pl.

Ochrona obiektów biurowych – jak to robią profesjonaliści?

Myli się ten, kto sądzi, że ochrona obiektów biurowych polega na staniu przy wejściu i śledzeniu każdego ruchu osób wchodzących i wychodzących. Profesjonaliści nie tylko są na miejscu i czuwają. Ochrona osób i mienia to także poprawa bezpieczeństwa oraz minimalizowanie zagrożeń i ich skutków.

Pierwszą czynnością, jaką podejmują wyspecjalizowane firmy ochroniarskie, jest audyt obiektu pod kątem zagrożeń. Pozwala on dobrać odpowiednie zabezpieczenia  oraz ocenić, jakie środki pod względem ilościowym oraz jakościowym trzeba podjąć, aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom. Dopiero po audycie można wybrać spośród wielu metod. Są to m.in. systemy: alarmowe systemy bezpieczeństwa oraz monitoringu, ochrona fizyczna osób i mienia, strzeżenie obiektów, całodobowe patrole grup interwencyjnych, konwoje w przypadku przewozu wartościowych rzeczy, ochrona elektroniczna.

Projektowaniem systemów ochrony zajmują się profesjonaliści w zakresie bezpieczeństwa, wykorzystując informacje uzyskane przy audycie. Najważniejsze zadania działań podejmowanych przez pracowników ochrony to: profilaktyka przestępczości na danym terenie, niedopuszczanie do wtargnięcia na teren obiektu, zapobieganie dewastacjom, informowanie odpowiednich służb, gdyby doszło do incydentu.

W obiektach biurowych często wykorzystuje się połączenie kilku wyżej wymienionych metod, dzięki czemu pracownicy mogą w spokoju oddawać się swoim obowiązkom.

2017-01-31 13:04

Inne artykuły