VCI jako zabezpieczenie antykorozyjne w transporcie morskim

Transport morski, będący jednym z bardziej opłacalnych, jest jednocześnie dość skomplikowany logistycznie. Ze względu bowiem na specyficzne warunki atmosferyczne, panujące podczas transportu, czyli dużą wilgotność, zasolenie atmosfery, brak cyrkulacji powietrza oraz znaczne różnice dobowe temperatur, ładunki są szczególnie narażone na korozję. Jak je przed nią chronić? Poznaj tajniki działania VCI jako zabezpieczenia antykorozyjnego.

Korozja jest zjawiskiem niepożądanym, polegającym na stopniowym niszczeniu metalu i prowadzącym do poważnych strat oraz uszkodzeń. Na korozję są szczególnie narażone ładunki w transporcie morskim. Aby je przed nią uchronić stosuje się zabezpieczenia, przeciwdziałające pojawianiu się wilgoci z zastosowaniem folii PE, aluminiowej, ograniczeniem ilości powietrza w opakowaniu lub poprzez stosownie środków osuszających wewnątrz ładunku. Do najbardziej skutecznych zabezpieczeń należy folia antykorozyjna VCI. Na czym polega?

Korozji mówimy nie

Metoda VCI jest metodą zabezpieczenia antykorozyjnego, polegającą na powolnym odparowywaniu inhibitora z papieru bądź folii, w którą poprzednio został zapakowany metalowy przedmiot, dzięki czemu jego powierzchnia nie koroduje. W całym procesie działanie inhibitora sprowadza się do tworzenia na powierzchni warstwy o grubości od 4 do 5 cząsteczek, po czym następuje wypełnienie wolnej przestrzeni pomiędzy ośrodkiem emitującym inhibitor, a chronioną powierzchnią przez pary inhibitora. Co istotne, cząsteczki inhibitora emitowane są z powierzchni folii aż do jego wyczerpania, dzięki czemu tak zabezpieczona część może być przechowywana nawet do roku. Główną zalety metody VCI jest nie tylko jej trwałość i bardzo duża skuteczność, lecz również fakt, że dzięki niej powierzchnia poddawana ochronie jest czysta, sucha, gotowa do użycia w każdym momencie, bez konieczności usuwania środka przez dodatkowe operacje. Tego rodzaju zabezpieczenia przed korozją oferuje swoim klientom firma Jaremar, producent materiałów oraz opakowań transportowych.

Korozja to nie wszystko

Korozja nie jest jedynym niebezpieczeństwem, zagrażającym ładunkom w transporcie morskim. Uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy i przechyły, wywoływane morskimi prądami, to dodatkowe groźne czynniki. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie ładunku poprzez solidne zamocowanie skrzyń, umieszczenie na nich wskaźników wstrząsów oraz monitorujących stan ładunku czy zabezpieczenie przewożonego towaru specjalistycznymi konstrukcjami. Dlatego też w transporcie morskim istotne jest odpowiednie opakowanie przewożonego towaru, które w wyjątkowych przypadkach może być wzmocnione nawet stalowymi konstrukcjami.   

2018-10-18 14:16

Inne artykuły