Uszczelnienia i izolacje - dlaczego nie powinny zawierać azbestu?

Azbestem nazywamy całą grupę minerałów, które przybierają postać bardzo charakterystycznych włókien o proporcji długości do średnicy wynoszącej co najmniej 100:1. Włókna azbestowe posiadają doskonałe własności izolacyjne, są odporne na wysokie temperatury, a jako dodatek do cementu, żywic i polimerów znacznie wzmacniają ich strukturę. Zatem dlaczego nie należy stosować ich w uszczelnieniach i izolacjach?

Azbest ma swoje zalety

Z praktycznego punktu widzenia azbest może wydawać się szalenie przydatnym materiałem. Oprócz właściwości przytoczonych we wstępie, warto wspomnieć o jego niskiej ściśliwości i odporności na rozciąganie, bardzo dobrej odporności chemicznej czy świetnych własnościach filtracyjnych dla cieczy.

Azbest nie ulega biodegradacji, a zatem wykonane z niego elementy są trwałe. Włókna azbestowe można w prosty i niedrogi sposób wyizolować z materiałów krzemianowych, z których są pozyskiwane, a ich wysoka elastyczność pozwala na nawijanie na szpule i bębny, co usprawnia przechowywanie oraz transport.

Przez niemal cały wiek XX z azbestu korzystały różne branże gospodarki, w tym budownictwo i energetyka. Włókna azbestowe używane były w produkcji eternitu na płyty dachowe i elewacyjne, rur i przewodów stosowanych w budowie systemów wentylacyjnych, a także izolacji urządzeń i tras ciepłowniczych oraz uszczelnień zaworów w zakładach energetycznych.

Zabójcze  działanie azbestu

Jednak wszystkie te niewątpliwe zalety tracą na znaczeniu wobec zagrożeń, jakie stosowanie azbestu stwarza dla człowieka – mówi ekspert z firmy Europolit. Podejrzenia dotyczące szkodliwości azbestu istniały co prawda już na początku XX wieku, jednak dopiero w połowie stulecia opublikowane obszerne badania dowodzące skali problemu.

Azbest jest odpowiedzialny za powstawanie wielu ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób, w tym nieuleczalnej pylicy azbestowej, chorób opłucnej oraz nowotworów dróg oddechowych, a także nerek i jajników. Stopień szkodliwości azbestu uzależniony jest od jego rodzaju, stężenia pyłu respirabilnego, czyli od wielkościach cząsteczek umożliwiających przenikanie do głębszych części dróg oddechowych oraz czasu ekspozycji na nie.

Ofiarami szkodliwego działania włókien azbestowych są przede wszystkim osoby zatrudniane do pracy z nimi, wykonujące zadania takie jak kruszenie czy obróbka wyrobów azbestowo-cementowych. Stopień ryzyka, jakie niesie ze sobą stosowanie azbestu sprawił, że obecnie w Polsce, jak w wielu innych krajach zachodnich, produkcja wyrobów zawierających włókna azbestowe, a nawet obrót nimi, jest zakazany.

Podsumowując, azbest nie nadaje się do produkcji żadnych materiałów budowlanych, więc również uszczelnień i izolacji. Współcześnie tego typu wyroby produkuje się z wykorzystaniem surowców równie skutecznych i niedrogich w pozyskaniu, ale jednocześnie w 100% bezpiecznych zarówno dla użytkowników, jak i wykonawców dociepleń oraz uszczelnień.

2019-02-06 13:10

Inne artykuły