Ustalanie prawa do opieki nad dzieckiem

W sytuacji, gdy małżeństwo posiadające małoletnie dzieci postanawia wziąć rozwód, rodzi się konieczność ustalenia sposobu sprawowania opieki nad potomstwem. Zazwyczaj ten problem rozstrzyga sąd w trakcie sprawy rozwodowej. Istnieje kilka możliwości – sprawdź, jakich.

Ugoda zaakceptowana przez sąd

Jeśli małżonkowie rozstają się w zgodzie, mogą polubownie ustalić kwestię opieki nad dziećmi. Mogą ustalić, że władzę rodzicielską będą sprawować tak, jak dotychczas, lub powierzyć ją jednej ze stron. Ustalenia między małżonkami musi zaakceptować sąd orzekający, biorąc pod uwagę dobro dziecka. Podczas ustalania władzy rodzicielskiej istotne są relacje oraz stopień zażyłości między dzieckiem a rodzicem, a także zdolność finansowa oraz warunki mieszkaniowe. Zawarte między rodzicami porozumienie powinno przyjąć formę pisemną. Powinny znaleźć się w nim takie informacje, jak sposób i częstotliwość kontaktów z dzieckiem, termin zapłaty i wysokość ewentualnych alimentów, zasady dotyczące przekazywania informacji na temat dziecka, a także zasady opieki nad dzieckiem w czasie wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Sądowe orzeczenie w sprawie opieki nad dziećmi

Jeśli rozwodzący się rodzice nie potrafią samodzielnie ustalić zasad sprawowania opieki nad dziećmi, wtedy sąd decyduje o przyznaniu władzy rodzicielskiej jednej ze stron. W wyroku sądowym szczegółowo zostają określone prawa i obowiązki obojga rodziców. Przed wydaniem orzeczenia sąd wnikliwie bada relacje rodziców z dzieckiem oraz warunki, jakie są w stanie mu zapewnić. Dodatkowo sądy często praktykują przeprowadzanie wywiadu środowiskowego, a pozyskane opinie mają duży wpływ na wynik orzeczenia. Duże znaczenie ma także zdanie dziecka, które w wielu przypadkach samo może zdecydować, z którym z rodziców chce zamieszkać. Pomimo powierzenia władzy rodzicielskiej jednej ze stron, istnieją sytuacje, w których decyzje w sprawie dziecka będą wymagały zgody obojga rodziców. Dzieje się tak w przypadku np. zmiany miejsca zamieszkania lub szkoły, a także wyjazdu za granicę. Jeśli dojdzie do rażącego naruszenia zasad sprawowania władzy rodzicielskiej, sąd może ją odebrać.

Zakaz kontaktów z dzieckiem

Polskie prawo nakłada obowiązek utrzymywania kontaktów rodziców z dziećmi. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy na podstawie uzasadnionych przesłanek, sąd wydaje orzeczenie o zakazie widywania się i utrzymywania kontaktów.

W Polsce aż w 90% przypadków pełna władza rodzicielska przyznawana jest matkom. Wynika to z tego, że w sytuacji, gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, sąd sprzyja osobom, które miały dominujący wpływ na dotychczasowe wychowanie dziecka – powiedziała Katarzyna Kot, adwokat prowadzący swoją kancelarię w Limanowej.

2017-03-22 10:32

Inne artykuły