Ustalanie opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Rozwód jest niezwykle trudnym przeżyciem dla wszystkich. Szczególnie skomplikowane są sprawy rozwodowe osób, które posiadają nieletnie dzieci. Dla nich również jest to trudne doświadczenie. Jednym z najpoważniejszych problemów przed jakimi staje sąd w przypadku spraw rozwodowych jest kwestia ustalenia opieki nad dzieckiem. Od tej decyzji zależy bowiem dobro dziecka i to w jakich warunkach i z którym z rodziców będzie się wychowywało.

Idealna sytuacja – Porozumienie dotyczące opieki nad dziećmi

W idealnej sytuacji o tym, w jaki sposób będzie się rozkładało prawo opieki nad dziećmi, decydują sami rodzice, poprzez zawarte między sobą porozumienie. Takie porozumienie musi zawierać kilka istotnych szczegółów, które w dokładny sposób określają wszystkie kwestie dotyczące wychowania i utrzymania dzieci. Rodzice umawiają się więc między sobą w kwestii podejmowania decyzji dotyczących dzieci, sprawowania nad nimi opieki, rozdzielenia kosztów utrzymania oraz tego, z którym z rodziców dzieci zamieszkają po zakończeniu sprawy rozwodowej.

Jeżeli rodzicom uda się wypracować taki kompromis, sąd nie będzie ingerował w ich porozumienie i próbował odgórnie ustalić zasad opieki nad dziećmi. Problemy zaczynają się dopiero wtedy, gdy rodzice nie są w stanie ustalić wszystkich tych zasad, wtedy sąd jest zmuszony do interwencji.

Postępowanie w przypadku braku wypracowanego porozumienia

Jeszcze kilka lat temu w przypadku ustalania opieki nad dziećmi w przypadku rozwodu, sąd mógł i często stosował prawo, które pozwalało mu na całkowite odebranie lub poważne ograniczenia prawa opieki nad dziećmi jednemu z małżonków. Dziś jednak zastosowanie takiego kroku jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy jeśli są ku temu jakieś wyraźne przesłanki.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, prawnik z Kancelarii Adwokackiej w Warszawie: W 2015 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, która mówi, że w przypadku spraw rozwodowych i ustalania opieki nad dziećmi nie ma już konieczności ograniczania władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków. Sąd oczywiście musi podjąć decyzje dotyczące miejsca zamieszkania dzieci po rozwodzie, kwestii ich utrzymania czy sposobu podejmowania decyzji dotyczących dzieci, jednak nie trzeba przy tym ograniczać prawa jednej ze stron.

We wszystkich wspomnianych kwestiach sąd bierze oczywiście pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci.

2017-07-24 09:59

Inne artykuły