Uprawnienia do obsługi dźwigów budowlanych

Urządzenia dźwigowe są maszynami o szerokim zastosowaniu, szczególnie często wykorzystywanymi w branży budowlanej. Przeznaczone są do podnoszenia i przemieszczania ładunków, zwykle na dużych wysokościach. Nie każdy może jednak obsługiwać te wysokospecjalistyczne urządzenia. Do ich prowadzenia wymagane są odpowiednie uprawnienia oraz wiedza.

Kto może zostać operatorem urządzeń dźwigowych?

Operatorem urządzeń dźwigowych może zostać osoba, która z pozytywnym wynikiem ukończyła kurs przygotowujący do pracy na urządzeniach dźwigowych oraz otrzymała dokumenty uprawniające do ich obsługi. Warunkiem bezwzględnym możliwości wzięcia udziału w kursie jest ukończenie 18 roku życia, pomyślne przejście badań psychologicznych oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich, potwierdzających zdatność do wykonywania pracy w charakterze operatora urządzeń dźwigowych.

Wiedza niezbędna do prawidłowej eksploatacji dźwigów

Aby umiejętnie i bezpiecznie posługiwać się maszynami budowlanymi, niezbędna jest wiedza w określonym zakresie. Ważne jest, aby operator dysponował przynajmniej ogólnymi informacjami na temat obsługiwanych urządzeń – ich budowy, mechanizmu działania, znał swoje obowiązki, miał świadomość zasad BHP. Do prawidłowej obsługi urządzeń dźwigowych niezbędna jest także wiedza o dozorze technicznym oraz zasadach obsługi i konserwacji obsługiwanej maszyny – powiedział Roman Siemiński, właściciel firmy oferującej usługi dźwigowe.

Regulacje prawne

Kursy kwalifikacyjne na operatora dźwigów są realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. 

Egzaminy kwalifikacyjne, dające uprawnienia do obsługi maszyn dźwigowych, składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Zdający musi wykazać się nie tylko umiejętnościami praktycznymi, ale i szeroką wiedzą teoretyczną. Egzaminy państwowe zdawane są przed komisją Urząd Dozoru Technicznego. Po ich pomyślnym zdaniu, kandydat otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne, które uprawnia go do pracy na urządzeniach dźwigowych. Zaświadczenia te są ważne bezterminowo.

2016-12-25 13:36

Inne artykuły