Ubezpieczenie transportu morskiego i lądowego

Ubezpieczenie transportu morskiego i lądowego jest niezwykle ważne, pozwala bowiem zabezpieczyć towar przed uszkodzeniem. Dzięki niemu będziemy mogli ubiegać się o odszkodowanie, gdy ten zostanie zniszczony. Pozwoli ono pokryć straty, powstałe na skutek rozboju, kradzieży, wypadku samochodu, przewożącego towar lub zdarzenia losowego. Sprawdź różne rodzaje ubezpieczeń.

Ubezpieczenie transportu morskiego i lądowego może obejmować różne spectra. Warto przyjrzeć się poszczególnym z nich, aby wiedzieć, w jaki sposób można ubezpieczyć transport morski oraz lądowy.

Ubezpieczenia miania w transporcie czyli cargo

Ubezpieczenia mienia w transporcie to ubezpieczenie dla firm, ponoszących ryzyko szkody w czasie transportu ładunków drogą lądową lub wodną. Jego zakres obejmuje uszkodzenia lub utratę ładunku w wyniku zdarzeń losowych, takich jak katastrofy naturalne, wypadek środków transportu, kradzieży. Co bardzo ważne, obejmuje ono także szkody, do których doszło w trakcie załadunku oraz wyładunku.

Tego typu ubezpieczenie oferuje renomowany spedytor Net-Cargo, oferujący transport towarów zarówno drogą morską, jak i lądową.  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika będzie przydatne dla wszystkich firm, wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów w ruchu krajowym lub międzynarodowym. Warto się na nie zdecydować, bowiem obejmuje ono odpowiedzialność przewoźnika za utratę lub uszkodzenie powierzonych mu towarów.

Ubezpieczenie jachtów oraz jednostek pływających w żegludze morskiej i śródlądowej

Ubezpieczenie jachtów będzie obejmowało uszkodzenia mienia, odpowiedzialność cywilną użytkownika, a także następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczeniu podlegać będą także rzeczy osobiste członków załogi.

Z kolei ubezpieczenie jednostek pływających w żegludze morskiej i śródlądowej ochroni statek w zakresie szkód częściowych lub całkowitych. Warto je wykupić, gdyż ubezpieczy także odpowiedzialność cywilną armatora statku za szkody spowodowane osobom trzecim, pasażerom oraz w przewożonych ładunkach.

Na koniec warto wspomnieć o wyjątkowym rodzaju ubezpieczenia transportu morskiego, czyli ubezpieczeniu członków załogi w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz rzeczy osobistych. Jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, członkowie załogi doznają uszczerbku na zdrowiu lub ich rzeczy osobiste zostaną zniszczone, będziemy mogli domagać się odszkodowania.

2019-02-22 08:35

Inne artykuły