Termoolejowe instalacje piecowe w polskiej piekarni

Chleb oraz inne wyroby piekarskie to podstawowe składniki diety w każdym polskim domu. Niezmiernie duże zapotrzebowanie na pieczywo skłania polskich piekarzy do poszukiwania coraz lepszych rozwiązań technicznych, umożliwiających jak najsprawniejszą produkcję przy jak najniższych kosztach. Jedną z możliwości są termoolejowe instalacje piecowe.

Charakterystyka termoolejowych instalacji piecowych

Najważniejszą cechą charakterystyczną termoolejowych instalacji piecowych jest wykorzystanie jako nośnika ciepła syntetycznego termooleju. Płyn ten podgrzewany jest w kotle grzewczym, zasilanym przez gazowy lub olejowy palnik, a następnie rozprowadzany przez pompę kotła do pieców piekarskich, konkretnie do znajdujących się w nich instalacji pierścieniowych. Tam jego ciepło przekazywane jest za pośrednictwem paneli grzewczych do komory pieca i wypiekanych w nim wyrobów. Polecanym rozwiązaniem w modelowym piecu termoolejowym MIWE thermo express jest wieloobiegowy model, który pozwala na pieczenie różnego asortymentu przy ustawieniu pożądanych warunków (temperatury, czasu wypieku oraz zaparowania) dla grupy półek, z możliwością wyłączenia półek niepracujących. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest sterowanie temperaturą w każdej z grup komór indywidualnie, mimo że wszystkie zasilane są olejem pochodzącym z jednego kotła.

Przykład termoolejowej instalacji piecowej w praktyce

Jednym z przedsiębiorstw korzystającym z pieców termoolejowych jest piekarnia Piekarenka w Łodzi. System ten, zamontowany przez firmę GETH, posiada między innymi następujące rozwiązania technologiczne:

  • Sterowanie – sterowanie całą instalacją odbywa się z pomocą centralnego panelu sterowania, który przedstawia wszystkie informacje o przebiegu procesu wypiekania ukazuje w przejrzystej, graficznej formie i powiadamia operatora o wszelkich nieprawidłowościach komunikatami tekstowymi i sygnałami dźwiękowymi
  • Załadunek – załadunek komór odbywa się dwustrumieniowo, tj przy pomocy stacji dokującej pobierającej produkty z aparatów wrzutowych oraz taśmy pośredniej z modułem pobierania produktów. Oba strumienie obsługiwane są przez system Athlet, który przekazuje produkty na półki pieca
  • Piece wózkowe – piekarnia w Łodzi wyposażona jest w trzy piece wózkowe. Dzięki nim możliwe jest swobodne wprowadzanie i wyprowadzanie wózków załadowanych produktami do wypiekania.

 

2017-02-15 13:07

Inne artykuły