Szkolenie z dyrektywy ATEX

Dyrektywa ATEX dotyczy wymagań bezpieczeństwa wybuchowego w zakładach pracy. 20 kwietnia 2016 r. weszła w życie jej nowa, zmieniona wersja, która identyfikuje zagrożenia oraz definiuje normy i praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy. Szkolenie związane z dyrektywą obejmuje jej prezentację oraz omówienie zmian, które zostały wprowadzone. Dedykowane jest wszystkim zainteresowanym, którzy chcą zapoznać się szeroko z ATEX 2014/34/UE.

Plan szkolenia

Szkolenie obejmuje omówienie obowiązków, które wprowadza dyrektywa, oceny ryzyka wybuchu oraz w jakim zakresie nowe wymogi dotyczą maszyn, które znajdują się już w obrocie i użytkowaniu. Specjaliści omawiają, jak przygotować się do kontroli w zakładach przemysłowych. Jak sprawdzane będą maszyny oraz jakie błędy zostały ujawnione dotychczas przez Państwową Inspekcję Pracy. Eksperci PIP omawiają najczęściej pojawiające się problemy oraz uchybienia, które zagrażają bezpieczeństwu w pracy na stanowiskach, na których może wystąpić tak zwana atmosfera wybuchowa. Dyrektywa określa, jak wyznaczać strefy zagrożenia wybuchem w zakładach, w których wykorzystuje się gaz oraz gdzie występują niebezpieczne opary i pyły. Szkolenie uczy, jak oceniać ryzyko wystąpienia wybuchu oraz w jaki sposób klasyfikować strefy zagrożenia. Jak wydawać instrukcje oraz poprawnie formułować pozwolenia na pracę w miejscach zagrożenia. Dowiadujemy się także, jak ustala się kryteria stosowania urządzeń w zakładach. Warto z niego skorzystać, ponieważ nabywamy kompleksową wiedzę opracowaną w fachowy sposób. Takie szkolenie oferuje firma EFFECT z Gliwic, ze Śląska, w którym znajduje się dużo zakładów przemysłu ciężkiego.

Przystępna wiedza

Dzięki szkoleniu poznajemy nie tylko treść samej dyrektywy, ale uczymy się w jaki sposób ją interpretować. Poruszane są aspekty prawne i techniczne, które splatają się z tymi ustanowionymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2005 roku. Rozporządzenie mówi o zasadniczych wymaganiach dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z roku 2010 mówi o przepisach BHP w takich przestrzeniach. Warto wiedzieć, jak przepisy się ze sobą splatają i poznać nowe definicje. Szkolenie firmy EFFECT w przystępny sposób prezentuje obowiązki pracodawcy, kadry zarządzającej pracownikami, dobór urządzeń elektrycznych wg polskich i europejskich norm. Poruszana jest również kwestia zmian w prawie energetycznym.  Ze szczegółami na temat metod prowadzenia szkolenia można zapoznać się tutaj: Szkolenie z  dyrektywy ATEX.

2016-08-24 13:35

Inne artykuły