Szkolenia dla nauczycieli - korzyści i wyzwania

W zawodzie nauczyciela bardzo ważny jest rozwój. Nie chodzi tylko o poszerzanie wiedzy, która jest przekazywana na lekcjach. Nauczyciel pracuje z ludźmi, musi zatem wiedzieć, jak się z nimi obchodzić. Innego podejścia wymagają dzieci w różnym wieku albo takie
z trudnościami w nauce. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby nauczyciel uczestniczył w szkoleniach, podczas których będzie mógł rozwijać swoje umiejętności. Jakie są inne korzyści?

Dlaczego udział w szkoleniach jest ważny?

Nauka i technologia to dziedziny, które bardzo dynamicznie się rozwijają. Ciągle dochodzi do nowych odkryć, które często wprowadzają świeże spojrzenie na dany temat. Nauczyciel, który idzie z duchem czasu i poszerza swoją wiedzę, będzie mógł przekazać ją dalej – tak, aby uczniowie znali aktualne osiągnięcia naukowe, a nie tylko te, które są opisane w podręcznikach wydanych kilka lat wcześniej. Poza tym, w szkole spotyka się różne osoby. Nie wszystkich uczniów można traktować tak samo – niektórzy wymagają specjalnego podejścia. Na odpowiednich szkoleniach nauczyciel może się dowiedzieć, jak radzić sobie z takimi dziećmi lub młodzieżą.

Czego można nauczyć się na szkoleniu?

Przekazywanie wiedzy nie zawsze stanowi łatwe zadanie. Dlatego tak ważne jest, żeby swoje zajęcia w jakiś sposób urozmaicić. Na szkoleniach nauczyciele poznają nowe metody, które mogą potem wykorzystywać na lekcjach, np. metodę PROTI, z której szkolenie oferuje Fundacja FortisKluczowa może okazać się wiedza o procesach nauki i zapamiętywania –dzięki niej łatwej samemu wymyślić innowacyjne sposoby przekazywania wiedzy. Ale nie tylko tego nauczyciele uczą się na kursach. W pracy z uczniem bardzo ważne jest motywowanie go, sprawiedliwe ocenianie, a także odnoszenie się do niego z cierpliwością i wyrozumiałością.

Jakie inne zalety mają szkolenia?

Wiedza zawarta w prezentacjach i wykładach to nie jedyne, co nauczyciel może wynieść ze szkoleń. Spotyka się on tam z innymi osobami pracującymi w tym zawodzie, z którymi może wymieniać się poglądami i metodami. A jeśli szkolenie dla nauczycieli jest połączone z integracją pracowników z tej samej placówki, to może pomóc w budowaniu przyjacielskich relacji oraz w ulepszeniu współpracy. To z kolei zapewni przyjemniejszą atmosferę w miejscu pracy, a także rozwój. Jeśli bowiem nauczyciele będą ze sobą współpracować, mogą dzielić się pomysłami dotyczącymi szkoły, a potem wprowadzać je w życie.

Jakie wyzwania stają przed nauczycielami uczestniczącymi w szkoleniach?

Zdobywanie wiedzy wymaga wysiłku. Nauczyciele niewątpliwie będą musieli włożyć sporo pracy w naukę, a potem zastosowanie nowo poznanych metod. Poza tym, czasem wymagane będzie od nich wykorzenienie starych, często długoletnich, nawyków i wprowadzenie unowocześnień. Być może czeka ich również etap eksperymentowania i radzenia sobie z uczniami, do których nie przemawiają nowe metody. Ale skutkiem przejścia przez te etapy będzie wyższa jakość nauczania i lepsze wyniki u uczniów. Trudno nie zgodzić się zatem z faktem, że efekty są warte poświęceń.

2019-09-20 12:36

Inne artykuły