Sposoby oczyszczania powierzchni metalowych

Nałożenie powłoki galwanicznej to jedna z metod zabezpieczenia elementów metalowych przed czynnikami zewnętrznymi oraz nadawania im określonego wyglądu. Otrzymuje się ją w procesie elektrolizy podłoża przewodzącego prąd elektryczny. Zanim jednak możliwe będzie przeprowadzenie tego procesu, konieczne jest dokładne oczyszczenie podłoża z różnego rodzaju zabrudzeń, w tym tlenków metali oraz tłuszczu. W tym celu stosuje się metody mechaniczne oraz chemiczne.

Dlaczego oczyszczanie powierzchni jest tak istotne?

Aby powłoka galwaniczna mogła pełnić należycie swoją funkcję, powinna ściśle przylegać do przedmiotu, na który została nałożona. Zanieczyszczenia zalegające na jego powierzchni uniemożliwiają osiągnięcie należytego rezultatu – znajdujące się pod powłoką drobiny tłuszczu powodują jej łuszczenie się, zaś produkty korozji prowadzą do powstawania i rozwoju ognisk korozyjnych pod powłoką.

Metody oczyszczania powierzchni

Metalowy przedmiot przed poddaniem procesowi galwanizacji oczyszczany jest za pomocą metod:

  • Mechanicznych – czyli np. ścierania zabrudzeń z powierzchni przedmiotu
  • Fizycznych – czyli rozpuszczeniu i emulgacji zanieczyszczeń
  • Chemicznych – polegających między innymi na zmydlaniu tłuszczów i rozpuszczaniu produktów korozji w kwasach
  • Elektrochemicznych – podobnych do procesu galwanizacji, wykorzystujących działania prądu elektrycznego i wydzielających się na powierzchni przedmiotu gazów
  • Fizykochemicznej – do metod z tej kategorii zaliczyć można między innymi czyszczenie ultradźwiękami

Ważne jest, by przedmioty przeznaczone do oczyszczania były całkowite wykończone – późniejsza ich obróbka sprawi, że konieczne stanie się ponowne oczyszczanie ich powierzchni. Należy również pamiętać, by oczyszczony przedmiot aż do ukończenia procesu galwanizacji nie miał styczności z innymi obiektami – powinno się go trzymać na odpowiednim uchwycie lub w bębnie, nie dotykając jego powierzchni gołymi dłońmi.

Świadczeniem usług z zakresu oczyszczania i galwanizacji metali zajmuje się firma Galwmet.

 

2017-01-08 21:44

Inne artykuły