Specyfika kursów języka polskiego dla obcokrajowców

Szkoły językowe kojarzą nam się na ogół z nauką zachodnich języków, takich jak angielski, niemiecki, francuski, hiszpański – rzadziej spotykamy się ze szkołami oferującymi lekcje z języków bardziej egzotycznych, takich jak chiński czy japoński. Mało kto jednak zauważa, że na krajowym rynku edukacyjnym pojawią się również szkoły językowe uczące języka… polskiego! Jedną z takich szkół jest szkoła Makilen w Krakowie, która swoją ofertę kieruje do obcokrajowców, coraz chętniej decydujących się na stały lub tymczasowy pobyt w Polsce. Na jej przykładzie zobaczmy, jak wyglądają kursy w szkołach języka polskiego.

Native speakerzy

Znaczna większość szkół językowych reklamuje się tym, że w skład jej kadry nauczycielskiej wchodzą native speakerzy, czyli nauczyciele, dla których nauczany język jest językiem ojczystym. Zajęcia prowadzone przez native speakera są bardzo rozwijające, gdyż mamy w ich trakcie kontakt z żywym językiem i żywym akcentem, nie zaś jedynie ich wyuczoną, podręcznikową formą. W polskich szkołach językowych zajęcia również prowadzane są przez native speakerów, są nimi polscy nauczyciele, posiadający odpowiednie wykształcenie pedagogiczne. W szkole językowej Makilen każdy z wykładowców posiada dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego z polonistyki oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie w nauczaniu języka na różnych poziomach zaawansowania.

Poznawanie języka, poznawanie kultury

Znajomość języka kraju, w którym się mieszka nie jest niezbędna, jednak niezwykle przydatna, zarówno w pracy, na studiach, jak i w kontaktach towarzyskich. Nie mniej istotna jest znajomość jego kultury, historii oraz obowiązujących w nim zwyczajów – pozwala to na pogłębienie więzi z nowym miejscem zamieszkania i ułatwia poczucie się w nim jak w domu. Jednym z celów przyświecających szkole Makilen jest ułatwianie swoim studentom integracji z nowym otoczeniem poprzez teoretyczne i praktyczne przybliżanie im polskiej kultury. W ramach zajęć organizowane są wycieczki, lekcje w terenie, spotkania z interesującymi ludźmi, pokazy filmowe i inne atrakcje, wzbogacające tradycyjny tryb nauczania w klasie.

Jaki tryb nauczania

Podobnie jak w każdej szkole językowej, placówki zajmujące się edukacją z zakresu języka polskiego oferują swoim uczniom dwa główne tryby nauczania: grupowy oraz indywidualny. To, który wybierzemy może mieć niebagatelny wpływ na nasze postępy. Kursy grupowe pozwalają na swobodniejszą naukę, bardzo często uczęszczający na nie uczniowie mają za zadanie podejmowanie dyskusji z innymi – w ten sposób rozwijają swoje słownictwo i uczą się płynności wymowy. Z kolei kursy indywidualne charakteryzują się znacznie większą intensywnością, lektor, który je prowadzi, całą uwagę poświęca jednej osobie – tego typu zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, dla których liczy się czas.

2016-04-06 09:23

Inne artykuły