Spawanie z użyciem migomatu

Spawanie jest technologią, służącą do łączenia ze sobą metali z wykorzystaniem specjalnego spoiwa, które dostarczane jest w formie elektrod. Urządzenie sprawia, że między elektrodą i metalem pojawia się łuk elektryczny, dzięki czemu spoiwo i metal zaczynają się topić oraz łączyć. Wśród kilku rodzajów spawarek jest migomat – przeznaczony do pracy w osłonie gazowej. Więcej informacji na temat spawania z użyciem migomatu znajdziecie w naszym artykule.

Na czym polega spawanie z użyciem migomatu?

Migomaty są półautomatami spawalniczymi, wykorzystywanymi do spawania metodą MIG/MAG, która jest obecnie najpopularniejszym sposobem spawania, obejmującym ok. 65% wszystkich przemysłowych łukowych metod. Spawanie odbywa się poprzez wykorzystanie łuku elektrycznego w osłonie gazowej (najczęściej stosuje się hel i argon) i daje możliwość łączenia ze sobą zdecydowanej większości metali, a także stal.

W jaki sposób przebiega spawanie za pomocą migomatu? Z uchwytu spawarki wysuwa się drut spawalniczy, który stapia się w łuku elektrycznym. Tworzy się jeziorko spawalnicze, które wkrótce krzepnie, tworząc trwałe złącze. Uchwyt spawalniczy i dysza gazowa umożliwiają doprowadzenie gazu osłonowego, chroniącego roztopiony metal przed oddziaływaniem atmosfery i chłodzącego uchwyt. Przewód prądowy, wychodzący od źródła prądu, doprowadza napięcie do drutu spawalniczego, które jest przekazywane za pomocą miedzianej końcówki prądowej.

Zalety metody MIG/MAG

Zaletami spawania z użyciem migomatu są:

  • uniwersalność, która pozwala spawać różne metale i ich stopy we wszystkich pozycjach,
  • wysoka wydajność spawania,
  • niski koszt materiałów spawalniczych,
  • dobra jakość spoin,
  • możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania metody.

Zastosowanie metody MIG/MAG

Jak już zostało wspomniane, migomaty służą do spawania metodami MIG i MAG. Pierwsza z nich wykorzystywana jest do spawania aluminium, magnezu, miedzi oraz innych metali nieżelaznych i ich stopów. Metoda MAG jest natomiast stosowana w przypadku łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych. Jeżeli chodzi o gałęzie przemysłu, w których zastosowanie znajduje spawanie migomatem, można wymienić przede wszystkim przemysł ciężki oraz maszynowy obejmujący stocznie, wytwarzanie konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, a także branże remontowe oraz konserwacyjne.

Ponadto, metoda wykorzystywana jest w przemyśle obróbki blach cienkich, zwłaszcza w branży samochodowej, nadwozi oraz przemyśle drobnym – dodaje doradca klienta ze sklepu DARKOMP, oferującego wyposażenie do warsztatów i serwisów samochodowych.

2019-02-06 10:45

Inne artykuły