Skąd bierze się żużel?

Żużel, nazywany też szlaką, jest odpadem produkcyjnym, powstającym w procesach hutniczych. Obecnie świadoma gospodarka odpadami produkcyjnymi pozwala wykorzystywać żużel w charakterze kruszywa drogowego i budowlanego, co znajduje uzasadnienie ekologiczne i ekonomiczne. Przyjrzyjmy się bliżej procesowi powstawania szlaki i możliwym sposobom jej ponownego wykorzystania.

Ekologiczne podejście do zagadnienia utylizacji odpadów przemysłowych każde szukać możliwie najlepszych sposobów zagospodarowania odpadów produkcyjnych, w tym również metod uwzględniających ich recykling. Jednym ze sposobów ponownego wykorzystania szlaki jest produkcja kruszyw żużlowych.

Czym jest i jak powstaje żużel?

Jak wspomnieliśmy już we wstępie, żużel jest odpadem, który powstaje w procesach hutniczych metali. Jako stop, w swoim składzie zawiera m.in. zanieczyszczenia rud, tlenki metali, topniki i pozostałości procesów spalania węgla bądź koksu. Wydawać by się mogło, że żużel jest zupełnie bezużyteczny. Nic bardziej mylnego.

Szlaka powstaje w wyniku reakcji, zachodzących pomiędzy składnikami wsadu, topnikami oraz tlenem z atmosfery pieca. Skład żużlu uzależniony jest więc od rodzaju i przebiegu procesu hutniczego. Żużle hutnicze mogą być wykorzystywane, jako pełnowartościowe kruszywo budowlane i drogowe – zauważa nasz rozmówca z firmy Ekoprod.

Kruszywa żużlowe

Żużel jest ważnym surowcem w produkcji kruszyw sztucznych. Jako odpad w zakładach hutniczych trafia on na składowiska w postaci płynnej, gdzie przechodzi do stanu stałego. Wystudzony żużel hutniczy charakteryzuje się doskonałymi własnościami fizyko-mechanicznymi, w związku z czym stanowi ciekawą, a jednocześnie tańszą alternatywę dla kruszyw naturalnych.

Aktualnie największym zainteresowaniem drogowców i budowlańców cieszą się kruszywa sztuczne ze stalowniczych żużli konwertorowych, mieszaniny żużli wielkopiecowych i stalowniczych, a także mieszaniny żużli martenowskich z cegłą szamotową i piaskiem formierskim.

Przyjazne środowisku kruszywa żużlowe

Podczas produkcji kruszyw sztucznych z żużli istnieje możliwość odzyskania skrzepów metalicznych, których nie udało się odzyskać wcześniej w procesie wytopu. Oznacza to, że żużel jest także źródłem złomu, dającego dalsze możliwości zagospodarowania w przemyśle.

Olbrzymią zaletą wykorzystywania żużli do produkcji kruszyw drogowych jest towarzysząca procesowi likwidacja składowisk odpadowych przy hutach. Tereny składowisk odpadów przemysłowych (hałdy), do niedawna uważane za stracone dla środowiska, dzięki usuwaniu żużlu hutniczego mogą być poddawane rewitalizacji. W ich miejscach powstają m.in. parki i inne przestrzenie rekreacyjne.

2019-02-06 10:57

Inne artykuły