Rusztowania fasadowe – cechy konstrukcyjne

Rusztowania to konstrukcje tymczasowe, stosowane podczas prac budowlanych. Rusztowania fasadowe (inaczej elewacyjne lub przyścienne), służą do wykonywania prac na zewnątrz budynków. Zapewniają jednoczesny dostęp do dużych powierzchni konstrukcji. Są to stabilne i wytrzymałe konstrukcje, dzięki którym można bezpiecznie prowadzić prace na wysokościach.

Budowa rusztowań fasadowych

Rusztowania fasadowe umożliwiają prace na wysokościach od dwóch do kilkudziesięciu metrów nad podłożem. Każde rusztowanie składa się z sześciu podstawowych elementów: stóp, ram, stężeń, poręczy, podestów i burt. Jak przebiega ich montaż?

Na wcześniej przygotowanym podłożu układa się podkłady – drewniane, niespękane i o odpowiednich wymiarach. W centralnej części każdego z podkładów umieszcza się stopy ram – dwie na jednym podkładzie, ustawionym prostopadle do ściany. Jak mówi ekspert z firmy Euro-Rusztowania z Wrocławia, zajmującej się sprzedażą, montażem i wynajmem rusztowań:

Dzięki zastosowaniu regulowanych stóp podporowych ram i mocowań stężeń, rusztowania elewacyjne mają możliwość ustawiania w różnych konfiguracjach – przy ścianach płaskich, ale także tych o nieregularnych kształtach – oraz na rozmaitym podłożu.

Do pionowych ram nośnych rusztowań przymocowane są poziome żerdzie, na których ułożone są podesty (mające zwykle szerokość 70 cm i długość 2,5-3 m). Większość przystosowana jest do obciążenia 200-300 kg na metr kwadratowy. Dawniej były to elementy drewniane, obecnie – tak jak całe rusztowania – częściej wykonywane są ze stali lub lżejszego aluminium. Kompletną stabilność konstrukcji i odporność na działanie czynników zewnętrznych, np. atmosferycznych, zapewnia – wspomniany przez eksperta – układ stężeń. Stężenia to podłużne elementy, które usztywniają konstrukcję w płaszczyźnie poziomej (stężenia poziome) i pionowej (stężenia ukośne). W rusztowaniach ramowych rolę stężeń poziomych pełnią podesty, zamocowane do rygli ram i zabezpieczone przed przypadkowym demontażem.

Elementy rusztowań fasadowych zwykle łączone są za pomocą uchwytów sworzniowo-zapadkowych, które umożliwiają montaż bez dodatkowych narzędzi. Inny rodzaj połączeń to łączenia klinowe i zaciskowe – nieco bardziej czasochłonny montaż, wymagający użycia narzędzi.

Bezpieczeństwo i stabilność

Do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników przebywających na podestach i w pobliżu rusztowania, służą burty podestów oraz ramy i poręcze. W przypadku rusztowań fasadowych nie jest konieczne stosowanie burt od strony ściany, tylko wtedy, gdy krawędź podestu znajduje się w odległości mniejszej niż 20 cm od ściany.

Rusztowania przyścienne kotwione są do budynku. Zapewnia to sztywność i statyczność całej konstrukcji oraz umożliwia przeniesienie sił zewnętrznych (np. wiatru, obciążenia wywołanego pracą na rusztowaniu) na konstrukcję budynku. Sposób kotwienia, dopuszczalne wymiary rusztowań, obciążenia i sposób stężania, określa dokumentacja techniczno-ruchowa, która powinna zawierać też informację na temat wszystkich dostępnych elementów systemu rusztowań oraz sposobu ich montażu.

2019-05-15 09:31

Inne artykuły