Różnice między magazynowaniem a przechowywaniem towarów

Wydawać by się mogło, że skoro „magazynowanie” i „przechowywanie” są synonimami, to również oba te procesy logistyczne są ze sobą tożsame. Tymczasem profesjonaliści oddzielają od siebie te dwa terminy i wskazują na istotne różnice miedzy nimi. Czym różni się przechowywanie towarów od ich magazynowania? W tym artykule rozwiewamy wątpliwości związane z tym szczególnie problematycznym tematem.

Co w języku, to w prawie?

Zasadniczo należy zdać sobie sprawę z tego, że wykładnia językowa nie do końca odpowiada wykładni legislacyjnej. Przykładowo terminy „najem” i „dzierżawa” w wielu słownikach języka polskiego i w słownikach wyrażeń bliskoznacznych występują zamiennie. Tymczasem kodeksy prawne mówią już o zupełnie różnych pojęciach.   

Podobnie jest z „magazynowaniem” i „przechowywaniem”, choć wciąż w wielu branżowych publikacjach stosuje się oba te terminy w sposób mylący. Dlaczego warto rozgraniczać oba te pojęcia? Jak wyjaśnia ekspert z firmy Operis:

Niejednoznaczne rozróżnienie tych czynności logistycznych może prowadzić do wielu nieporozumień, a nawet paraliżować pracę.

Trzeba więc uzmysłowić sobie tę specyficzną zależność, by w przyszłości uniknąć konsekwencji z tym związanych.

Podstawowa różnica

Analizując różnorodne specjalistyczne publikacje (m.in. rozporządzenie  ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów), można już nakreślić pewną podstawową różnicę między przechowywaniem a magazynowaniem towarów.

  • Magazynowanie to proces długotrwały, o bliżej nieokreślonym czasie zakończenia i dotyczy dużej ilości składowanych przedmiotów.
  • Przechowywanie to proces raczej krótkotrwały. Czas realizacji wynika z doraźnych potrzeb przedsiębiorstwa. Z reguły dotyczy ograniczonej liczby składowanych przedmiotów, mniejszej niż w przypadku magazynowania.

Takie proste rozróżnienie powinno już raz na zawsze odsunąć wszelkie wątpliwości na temat tych stosunkowo podobnych do siebie czynności logistycznych.

Charakterystyka procesów magazynowania

Usługi magazynowania towarów stanowią bardzo często trzon działalności firm oferujących profesjonalne hale do składowania.

Magazynowanie towarów odbywa się w przestrzeniach o zróżnicowanej powierzchni i kubaturze – wszystko uzależnione jest bowiem od sprecyzowanych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Różne jest także przeznaczenie takich hal. Należy zawsze zadbać o to, by ładunek został bezpiecznie przetransportowany w odpowiednie miejsce, a przeładunek odbył się bez żadnych przeszkód, pod okiem fachowców.

Jak wyglądają procesy przechowywania?

Najczęściej są to usługi magazynowe z podziałem na przechowywanie towarów w kontrolowanych temperaturach o zróżnicowanym zakresie (nawet do -25 °C). Zdolności przechowalnicze obiektów zazwyczaj obejmują około 25 tysięcy palet.

Takie specjalistyczne czynności logistyczne można wykonywać wyłącznie z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury, która zachowuje optymalny stan ładunków o określonych wymaganiach termicznych (i nie tylko).

2019-09-19 10:35

Inne artykuły