Rola izolacji w systemach klimatyzacji i wentylacji

Chociaż izolacja w systemach klimatyzacji i wentylacji pełni przede wszystkim funkcję zabezpieczającą przed stratami lub zyskami ciepła w przewodach spełnia także inne, bardzo ważne role. Wpływa na energooszczędność instalacji, lecz również na bezpieczeństwo jej funkcjonowania, a także komfort osób z niej korzystających. Wytłumi hałasy, a także będzie działa przeciwogniowo. Przyjrzyjmy się bliżej jej roli.

Do izolacji systemów klimatyzacji i wentylacji używa się przede wszystkim wełny mineralnej; szklanej lub skalnej, syntetycznego kauczuku oraz spienionego polietylenu. Wszystkie trzy wymienione materiały doskonale spełniają zasadnicze zadania izolacji: termiczną, przeciw ogniową, przeciw kondenascayjną oraz wygłuszeniową. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Funkcja termiczna

To podstawowa funkcja, jaką pełni izolacja w omawianych systemach. Pozwala ograniczać niekontrolowane zyski lub starty ciepła, doprowadzające do zwiększenia zużycia energii w instalacji i w konsekwencji do większych kosztów eksploatacji systemu. Należy zdać sobie sprawę, że starty lub zyski ciepła są wprost proporcjonalne do różnicy temperatur pomiędzy otoczeniem kanału, a powietrzem przechodzącym przez kanał, dlatego odpowiednia jego izolacja jest tak ważna. W poszukiwaniu wysokiej jakości instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej, zwróćmy się do hurtowni wentylacyjnej Centrowent, gdzie profesjonalni doradcy będą służyć nam radą i pomocą.

Przeciw pożarom

Kolejną rolą izolacji w systemach klimatyzacji oraz wentylacji jest jej funkcja przeciwogniowa. W wyborze odpowiedniej pomoże nam zwrócenie uwagi na klasę odporności ogniowej; najbardziej pożądana to A1. Dobrej jakości izolacja ograniczy emisję ciepła ze źródła do otoczenia, w przypadku, gdy wejdzie ona w bezpośredni kontakt z ogniem, gorącym gazem, cieczą oraz innymi, wysokotemperaturowymi czynnikami.

Przeciw skraplaniu pary wodnej

Zadaniem izolacji w systemach klimatyzacji i wentylacji jest również przeciwdziałanie kondensacji pary wodnej, zawartej w powietrzu poprzez utrzymywanie temperatury powierzchni kanału na co najmniej takim samym poziomie, jak temperatura otoczenia. Dostanie się skroplonej pary wodnej do ścianek kanału oznacza narażenie metalowych elementów przewodu wentylacyjnego na korozję oraz stworzenie idealnych warunków do rozwoju mikroorganizmów, które w znaczący sposób przyczynią się do nieprawidłowego działania systemu klimatyzacji i wentylacji.

Przeciw hałasowi

Ostatnią, niemniej ważną funkcją izolacji jest tłumienie hałasów, przenoszonych przez poszczególne elementy instalacji. Poszczególne wyroby izolacyjne stosowane są na zewnątrz systemu oraz wewnątrz, gdzie tłumią dźwięki wytwarzane podczas pracy instalacji. Jest to niezwykle ważne ze względu na komfort użytkowników systemu; ruch powietrza, praca wentylatora, efekty akustyczne powstające w zagięciach kanałów potrafią wywołać drgania oraz nieprzyjemne hałasy.    

2018-11-16 11:50

Inne artykuły