Rodzaje złomu elektronicznego

Odpady elektroniczne zawierają w sobie szkodliwe i trujące substancje, które łatwo mogą przeniknąć do gleby, wód gruntowych i powietrza, co prowadzi do zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Z tego powodu nie wolno wyrzucać elektroodpadów do zwykłego śmietnika. Ze względu na sposób i koszt przetwarzania złomu elektronicznego, podzielono go na określone grupy.

Sześć podstawowych grup

Zasady postępowania z elektroodpadami i możliwość prowadzenia z nich odzysku są regulowane przez prawo krajowe i przepisy Unii Europejskiej. Do roku 2018 elektroodpady dzielono na dziesięć grup sprzętowych. Wraz z przepisami nowelizującymi ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wyróżnia się sześć grup elektrośmieci. Ma to zapobiegać sytuacjom niejasnej klasyfikacji sprzętu. Pierwszym rodzajem jest sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury. Należą do niego klimatyzatory, chłodziarki, zamrażarki itp. Druga grupa to ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 mm2. Pod tę grupę można podpiąć wszelkie laptopy, notebooki, monitory, telewizory i cyfrowe ramki LCD do zdjęć. Trzecia grupa to lampy. Zawierają się w niej lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, niskoprężne lampy sodowe oraz diody elektroluminescencyjne (LED).

Sprzęt wielkogabarytowy oraz małogabarytowy

Czwarta grupa to sprzęt wielkogabarytowy. Zalicza się do niej sprzęt elektryczny i elektroniczny, jeśli którykolwiek z jego zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm i nie znalazł się w poprzednich grupach. Dotyczy to zarówno urządzeń gospodarstwa domowego jak i telekomunikacyjnego oraz informatycznego. W tej grupie znajdą się m.in. komputery wielkogabarytowe mainframe. Piąta grupa przewidziana jest dla sprzętu małogabarytowego, czyli urządzeń, w których żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm. Znajdują się w niej m.in. kuchenki mikrofalowe, sprzęt hi-fi, elektroniczne zabawki, sprzęt do odtwarzania dźwięku i obrazu oraz narzędzia elektryczne i elektroniczne. W piątej grupie nie mogą znajdować się urządzenia przynależne do wszystkich innych grup. Ostatnią grupę stanowi małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm. Specjalista ze skupu Ago Recykling w Warszawie tłumaczy:

Są to wszelkiego rodzaju telefony komórkowe, komputery osobiste, drukarki, routery, GPS itp.

 

2019-07-09 14:17

Inne artykuły